“Het sleutelwoord om duurzaamheid te stimuleren, is KISSS: keep it simple, stop talking & start acting.”

Vlerick Insight Talks: professor Kristof Stouthuysen interviewt CFO Jean-Marie Vanderstichele (Upgrade Estate)

Kristof Stouthuysen

Door Kristof Stouthuysen

Professor of Management Accounting & Digital Finance

19 september 2022
Video still - Digital Finance Conference 2022

Tegen 2030 moeten duurzaamheidsdoelen en financiële gegevens duidelijk aan elkaar gekoppeld worden in jaarverslagen. Technologie kan op haar beurt een belangrijke rol spelen in de toekomst van duurzame en geïntegreerde rapportage. De impact van technologie op de vastlegging, de rapportage en de implementatie van duurzame praktijken was dan ook het centrale thema van de Digital Finance Conference 2022. Jean-Marie Vanderstichele – Chief Financial Officer bij Upgrade Estate – nam deel aan het rondetafelgesprek ter afsluiting van dit evenement. Na het debat ging Kristof Stouthuysen, professor Digital Finance en directeur van het Centre for Financial Leadership & Digital Transformation, met hem in gesprek.

Video still - Digital Finance Conference 2022

“Het sleutelwoord om duurzaamheid te stimuleren, is KISSS: keep it simple, stop talking & start acting.”

In deze Vlerick Insight Talk interviewt professor Kristof Stouthuysen Jean-Marie Vanderstichele, Chief Financial Officer bij Upgrade Estate.

We zien dat heel wat bedrijven steeds sterker focussen op duurzaamheid. Welke rol speelt de CFO precies in dit proces?

Jean-Marie Vanderstichele: “Eerst en vooral is duurzaamheid niets nieuws voor Upgrade Estate. De twee oprichters, die vandaag nog steeds CEO zijn, hechten er ontzettend veel belang aan. Iedereen die bij het bedrijf werkt, is onder de indruk van de manier waarop ze allebei elke dag opnieuw met duurzaamheid bezig zijn. Het reilen en zeilen op de financiële afdeling is eveneens volledig afgestemd op die duurzame aanpak. Als CFO maak ik deel uit van het managementteam en neem ik deel aan vergaderingen van de raad van bestuur. Het is mijn taak om initiatieven – hoe we geld spenderen en onze duurzaamheidsinspanningen – te monitoren en daarover verslag uit te brengen. Upgrade Estate is geen beursgenoteerd bedrijf, en dus is rapportage niet verplicht. Toch kiezen we ervoor om dit intern te doen. We evalueren zoveel mogelijk wat we vandaag doen, naast de initiatieven die we in het verleden genomen hebben. Rapportage wordt van oudsher gelinkt aan de financiële afdeling. We beheren cijfers. We beheren gegevens. En we zetten het licht op groen voor de interne publicatie daarvan – tenminste voor de raad van bestuur en het managementteam.”

Onze keynotespreker Bob Kaplan zegt: “Je kunt niet beheren wat je niet meet.” Ben je het daar dus mee eens?

Jean-Marie Vanderstichele: “Ik ben het volkomen met hem eens. Meten is het begin van alles. Rapporteren is slechts de laatste stap, en misschien ook wel de makkelijkste.  Als het gaat om duurzaamheid, heb je te maken met een heleboel gegevens. Iedereen zegt dat data het nieuwe goud zijn. Maar dat is alleen zo als je weet wanneer en hoe je die data moet gebruiken. Goud ontleent zijn waarde louter aan de betekenis die eraan gegeven wordt. De data die we verzamelen en gebruiken zijn eveneens afkomstig van verschillende systemen. We gebruiken technologie, software en systemen om bepaalde cijfers te verzamelen en te analyseren, en over die cijfers te rapporteren.”

Wat ESG-criteria betreft, houd je rekening met andere data dan de klassieke financiële gegevens. Maak je daarvoor ook gebruik van andere technologieën of systemen?

Jean-Marie Vanderstichele: “Ons bedrijf spitst zich voornamelijk toe op de exploitatie van gebouwen en het beheer van studentenhuisvesting. Dat vereist heel veel energie voor verwarming en andere doeleinden. In al onze gebouwen samen – dat zijn er 28 – hebben we ruim 900 monitors geplaatst. Om het kwartier worden gegevens doorgestuurd. Ze worden gemeten door een beheersysteem voor gebouwen en opgenomen in onze interne energierapporten. Dat is slechts één stukje van de puzzel rond de duurzaamheidsrapportage die we intern geïmplementeerd hebben. Daarnaast hebben we cijfers en data over mensen, gender, leeftijd enzovoort.”

Elke organisatie zal bij het maken van die puzzel ongetwijfeld met specifieke uitdagingen geconfronteerd worden. Maar kun je enkele algemene tips en tricks geven die een duurzaamheidsstrategie boosten?

Jean-Marie Vanderstichele: “Ik kan afsluiten met twee sleutelwoorden. Het eerste is ‘samen’. Je kunt dit niet in je eentje, en het lukt evenmin door een duurzaamheidsmanager aan te stellen die alles maar alleen moet oplossen. Een cultuur van duurzaamheid moet in het hele bedrijf geïntegreerd worden. Je moet alle medewerkers op de hoogte brengen, hen grondig informeren over wat er gebeurt binnen het bedrijf én daarbuiten, en duidelijk maken hoe ze – ook persoonlijk – een steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. Het tweede sleutelwoord is ‘KISSS’: keep it simple, stop talking & start acting (houd het eenvoudig, niet praten, maar doen). Door je daaraan te houden, kun je echt in elk bedrijf resultaat boeken. Managers weten dus wat hen te doen staat.”

Neem contact op!

Kristof Stouthuysen

Kristof Stouthuysen

Professor of Management Accounting & Digital Finance