Leiders in tijden van crisis: autoritair of zorgend?

Smaranda Boros

Door Smaranda Boros

Professor of Organisational Behaviour

21 november 2022

Wat verwachten mensen van hun leiders in tijden van crisis? Het antwoord op die vraag ligt misschien verscholen in de profielen die aangesteld worden of gegeerd zijn tijdens crisismomenten.

web-insights-leaders-in-time-of-crisis

Bron: Management Team (07/11/2022); Auteur: Smaranda Boros

Enerzijds stellen we vast dat in tijden van crisis of langdurige angst (de overkoepelende emotionele staat van onzekerheid) de voorkeur lijkt uit te gaan naar autoritaire leiders. Maar wat is er dan zo aantrekkelijk aan hun discours?

Aan de andere kant heeft onderzoek onomstotelijk aangetoond dat in tijden van economische neergang of crisis meer vrouwen worden aangesteld in leidinggevende functies. Dat fenomeen wordt ‘de glazen klif’ genoemd (meer info hierover vind je in het werk van professor Michelle Ryan). Een passende term, want heel wat vrouwen tuimelen uiteindelijk de dieperik in. Een van de verklaringen die de auteurs hiervoor aandragen, is gewoon het archetypische ‘zorgende’ imago van de vrouw, dat plots aantrekkelijk wordt in tijden van bedreiging.

Tot dusver lijkt leiderschap in tijden van crisis dus een vrij paradoxale situatie. Wat zijn de opties: een autoritair leider zijn die het denken polariseert of een moederfiguur zijn ... We moeten nagaan wat precies de aantrekkingskracht is van deze twee archetypes in tijden van crisis, en die kennis benutten om onze communicatie te optimaliseren.

Lees het volledige artikel 'Leiders in tijden van crisis: autoritair of zorgend?' op de website van Management Team.

Neem contact op!

Smaranda Boros

Smaranda Boros

Professor of Intercultural Management and Organisational Behaviour