Mijn passie? Ik ben ondernemer

Veroniek Collewaert

Door Veroniek Collewaert

Professor of Entrepreneurship

25 maart 2014

Van succesvolle ondernemers nemen we haast automatisch aan dat het gepassioneerde mannen of vrouwen zijn. Is dat echt zo? En wat is passie nu eigenlijk? Speelt het een rol als je ondernemer bent? Allemaal vragen die het onderwerp zijn van de recente studie "Passie bij startende ondernemers" van het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School. Onderzoekers Jacob Vermeire en Veroniek Collewaert deden research bij een groep starters die deel uitmaakten van BRYO, een initiatief waarbij VOKA ondernemend talent in Vlaanderen begeleidt. De studie toont de onlosmakelijke band tussen passie en ondernemerschap aan.

MyPassion_Shutterstock

Succesvol ondernemen wordt vaak geassocieerd met het durven nemen van risico's, met doorzettingsvermogen en met tonnen energie, creativiteit en inspiratie. De kern echter ligt in de passie voor het ondernemen. De onderzoekers wilden weten wat die passie voor ondernemen precies inhoudt en ze vertrokken van een algemeen aanvaarde definitie van passie. In deze definitie zijn 2 componenten van belang.

Passie gaat over het ervaren van intense, positieve gevoelens. Een ondernemer met vuur en enthousiasme ervaart dit aspect van passie. Daarnaast omvat het begrip ook de mate waarin men zich identificeert met ondernemen: hoe belangrijk is ondernemen voor mij als persoon? Het geeft een antwoord op de vraag: "wie ben ik?" Wie passie heeft voor ondernemen antwoordt dan: “Ik ben ondernemer.”

In de studie wordt het begrip ondernemer nog verder uitgerafeld. Onder de algemene noemer van ondernemerschap worden drie rollen omschreven: de uitvinder, de oprichter of de ontwikkelaar. De uitvinders zijn vooral bezig met het bedenken van nieuwe ideeën en oplossingen. De oprichters willen in eerste instantie hun ideeën realiseren en effectief een bedrijf oprichten. De ontwikkelaars tenslotte vinden het meeste plezier en energie in het doen groeien en verder uitbouwen van bedrijven. Sommige ondernemers identificeren zich uitgesproken met één rol, anderen kunnen zichzelf in meerdere rollen terugvinden.

Eén ding is zeker, hoe meer passie je legt in elk van deze rollen, hoe gemotiveerder je bent. “To succeed you have to believe in something with such a passion that it becomes reality", stelde Anita Roddick, de bevlogen oprichtster van The Body Shop. Vraag is natuurlijk hoe je de passie voor ondernemerschap kan aanwakkeren en dan op peil houden?

De passie die ondernemers ervaren voor het oprichten van een onderneming kan wegsmelten door onrealistische verwachtingen. Starters beginnen vaak met veel overgave, maar dat kan snel verkeren. Een nefaste evolutie, aangezien er een positief verband bestaat tussen ondernemerschapspassie en het succes van de startende onderneming.

Een betere inschatting van de markt is al een mogelijke manier om deze daling te vermijden. Hoe vroeger je naar potentiële klanten stapt, hoe kleiner de kans op negatieve ervaringen bij de oprichting van een bedrijf. Toch was het voor de onderzoekers verrassend en enigszins verontrustend om te zien dat gedurende het jaar dat ze deze BRYO's volgden, er een duidelijke daling was in hun positieve gevoelens ten opzichte van het oprichten van een onderneming. Uit de interviews met de BRYO’s blijkt wel dat rolmodellen een positieve invloed kunnen hebben.

Nu is het zo dat niet elk type ondernemer in aanmerking komt als rolmodel. Klinkende namen of sprekers die de grote succesverhalen brengen, kunnen de passie voor ondernemers zelfs doen dalen. Een startende ondernemer heeft het meest aan mensen die een herkenbaar verhaal brengen. Ondernemers die een verhaal van vallen en opstaan achter de rug hebben en daar realistisch en genuanceerd over vertellen, zijn de beste rolmodellen voor hen.

Tenslotte blijkt uit de studie dat je als starter zelf actie kan ondernemen om gepassioneerd te ondernemen. In deze fase is het vooral belangrijk dat je als starter je sterktes uitspeelt en eventueel naar complementaire partners zoekt voor wat je minder ligt.

Een team vormen is niet altijd mogelijk, maar dat hoeft geen obstakel te zijn. Uit de interviews voor deze studie blijkt duidelijk dat de passie voor de verschillende ondernemerschapsrollen (uitvinder, oprichter, ontwikkelaar) kan verschuiven in de tijd. Sowieso is het voor alle ondernemers (ongeacht het type) belangrijk om buiten de eigen comfortzone te treden, zodat passie voor andere aspecten van ondernemerschap kan groeien.

De studie besluit dat programma’s om ondernemerschap te stimuleren best actiegericht zijn en niet blijven hangen in het stadium van een ideeëntank.  

Bron: “Alles wat u nog niet wist over passie bij ondernemers” door professor Veroniek Collewaert en onderzoeker Jacob Vermeire aan het Flanders DC Kenniscentrum van Vlerick Business School (2013).

Neem contact op!

Veroniek Collewaert

Veroniek Collewaert

Professor of Entrepreneurship/Partner