Neem het voortouw op het vlak van duurzaamheid

Gebruik je kernactiviteiten om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving

Robert Boute

Door Robert Boute

Professor of Operations Management

29 juni 2022
desktop-hero-insights-clover

Duurzaamheid is de norm geworden. Niet iedereen geeft echter dezelfde invulling aan die term. Zo kan de nadruk meer liggen op de sociale, ecologische of economische aspecten ervan.

In se gaat duurzaamheid om het creëren van waarde op lange termijn. Je houdt daarbij rekening met alle stakeholders, van klanten en werknemers tot het milieu en de samenleving. Duurzaamheid integreren in je bedrijfsstrategie loont. Op lange termijn blijken duurzame organisaties namelijk beter te presteren.

Wat is onze visie op duurzaamheid? Hoe kun je duurzaamheid integreren in je organisatie?

En hoe kan Vlerick Business School jouw bedrijf daarbij helpen?

Neem contact op!

Jonathan De Grande

Jonathan De Grande

Key Account Manager