Nog te weinig ondernemingen bereiken hun volle groeipotentieel

De Vlerick Entrepreneurship Academy biedt een antwoord op elke ondernemersvraag doorheen het volledige groeitraject

Ondernemerschap is van vitaal belang voor de economie, én voor de maatschappij als geheel. Toch telde België in 2020 slechts 9,3 starters per 1.000 inwoners, en we zijn ook vooral een land van microbedrijven (95,1%). Slechts 920 snelgroeiende bedrijven zijn verantwoordelijk voor 52.779 nieuwe banen. Relatief weinig ondernemingen groeien dus snel en vooral ook duurzaam. En 79% van de ondernemers ligt vooral wakker over het gezond voortbestaan van de onderneming, méér dan van omzetgroei, winst en aandeelhouderswaarde.

entrepreneurship-academy-hero-desktop

Het moet en kan ook beter. Daarom lanceert Vlerick Business School de Vlerick Entrepreneurship Academy, een geconnecteerd ecosysteem dat ondernemerschap in België en Europa wil stimuleren door ondersteuning maar ook uitdaging te bieden aan ondernemers van zowel scale-ups als gevestigde KMO’s met groeiambities. De Vlerick Entrepreneurship Academy biedt via de kracht van de community een antwoord op elke ondernemersvraag doorheen het volledige groeitraject.

Miguel Meuleman, professor ondernemerschap aan Vlerick Business School en directeur van de Vlerick Entrepreneurship Academy: “Historisch gezien is Vlerick Business School altijd al een broedplaats voor groeigericht ondernemerschap geweest. We tellen onder onze alumni drie unicorns (Collibra, team.blue en argenx), en wellicht volgen er binnenkort nog meer. Bovendien hebben business-scholen een belangrijke rol te vervullen in het ecosysteem van ondernemerschap en het creëren van ondernemers. Met de Vlerick Entrepreneurship Academy zetten we in op de missing link tussen opleiding, onderzoek en netwerking. Enerzijds bieden we ondernemers academisch onderbouwde frameworks. Anderzijds kunnen ze die leerlessen verder uitdiepen en aftoetsen bij een sterke maar vooral kwalitatieve community van mede-ondernemers, aangevuld met academici en experten uit de praktijk die de dialoog professioneel faciliteren. Onze Entrepreneurs in Residence community is hierin heel belangrijk.

Inzetten op groei

De Vlerick Entrepreneurship Academy wil een boost geven aan ondernemerschap in België en Europa door ondernemers te ondersteunen doorheen de verschillende groeifases van hun onderneming. Onvoldoende bedrijven die echt potentieel hebben om te groeien, groeien ook effectief door wegens een gebrek aan organisatorische of leidinggevende skills. Maar ook wegens een gebrek aan durf en support. De Vlerick Entrepreneurship Academy wil daarop wegen met enerzijds opleidingen en expertise, maar anderzijds ook door ondernemers te verenigen als klankbord voor elkaar.

Professor Miguel Meuleman: “Je bedrijf laten groeien is een boeiende tocht. Soms opwindend, soms overweldigend, maar vaak ook onzeker en eenzaam. Het maakt niet uit in welk fase van de tocht je je bevindt – groeien, opschalen of duurzaam blijven groeien. Van zodra je business-idee een zekere rijpheid heeft en je een eerste product-market fit achter de rug hebt, staan we klaar om je groeispurt te begeleiden.”

Kracht van de community

De tweede pijler van de Vlerick Entrepreneurship Academy is een zeer geconnecteerd ecosysteem. Door in te zetten op het verenigen van ondernemers – of ze nu een scale-up of klassieke KMO leiden – kunnen ze elkaar versterken en van elkaar leren, over groeien, over vallen en opstaan, en ook over weer doorgaan. Vanuit de kracht van de community kunnen ze cocreëren, elkaar inspireren en elkaar steunen doorheen hun groeitraject. Dat ecosysteem wordt verder versterkt via de rijke kennis, ervaring en coaching van professionals, beleidsmakers en academici.

Neem contact op!