Rapportering over de remuneratie van CEO’s in Europa

Inspiratie halen uit de bedrijfspraktijk

Xavier Baeten

Door Xavier Baeten

Professor of Reward & Sustainability

29 oktober 2021
Executive Remuneration Reporting in Europe

We zien een aantal interessante evoluties op het vlak van de rapportering over de remuneratie van CEO’s, vooral bij beursgenoteerde ondernemingen. In de eerste plaats wordt transparante rapportering over de remuneratie van CEO’s steeds meer gezien als een bewijs van goede corporate governance. Vaak zien we dat er binnen landen waar dezelfde regelgevende context geldt, toch grote verschillen zijn met betrekking tot de mate van transparantie over de remuneratie van CEO’s. Ten tweede legt Richtlijn (EU) 2017/828 van de Europese Commissie, ook wel de Richtlijn aandeelhoudersrechten II genoemd, een aantal nieuwe verplichtingen op aan de lidstaten op het gebied van rapportage over de remuneratie van CEO’s.  

Om de implementatie van artikel 9b van de Richtlijn aandeelhoudersrechten II te vergemakkelijken, ontwikkelde de Europese Commissie de tekst ‘Guidelines on the standardised presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term shareholder engagement’. De richtlijnen zijn niet-bindend. Ze hebben tot doel bedrijven te helpen bij het openbaar maken van de remuneratie van CEO’s via beloningsverslagen. De richtlijnen moeten ervoor zorgen dat de verschillende belanghebbenden deze verslagen beter kunnen begrijpen, en dat de beloningsverslagen eenvoudiger met elkaar vergeleken kunnen worden.

Op dit moment gaat het nog om ontwerprichtlijnen (de meest recente dateert van 12/07/2019), maar toch passen veel beursgenoteerde bedrijven ze al toe. Hoewel ze niet bindend zijn, kunnen de richtlijnen een belangrijke inspiratiebron vormen en een goed algemeen kader en structuur bieden. Het ligt in de lijn der verwachting dat institutionele beleggers en hun adviseurs er de voorkeur aan zullen geven dat beursgenoteerde ondernemingen de informatie over de remuneratie van CEO’s bekendmaken op basis van deze richtlijnen.

Het doel van dit onderzoek door professor Xavier Baeten van het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick is bedrijven te inspireren met betrekking tot het ontwerp, de lay-out en de inhoud van hun beloningsverslag. Het verslag wordt daarom gestructureerd volgens de richtlijnen van de Europese Commissie voor de gestandaardiseerde presentatie van het beloningsverslag.

Het verslag is voornamelijk gericht op beursgenoteerde ondernemingen, aangezien de Richtlijn aandeelhoudersrechten en de richtlijnen voor de gestandaardiseerde presentatie van het beloningsverslag van toepassing zijn op beursgenoteerde ondernemingen. Maar ook niet-beursgenoteerde bedrijven die de hoogste standaarden willen toepassen op het gebied van verslaggeving over de remuneratie van CEO’s, ook al is dit niet wettelijk verplicht, zullen mogelijk interesse tonen in het verslag. Voor deze bedrijven kan het een inspiratiebron vormen.

Neem contact op!

Xavier Baeten

Xavier Baeten

Professor in Reward & Sustainability