Salaris minst belangrijke drijfveer CEO

Xavier Baeten

Door Xavier Baeten

Professor of Reward & Sustainability

08 november 2016

CEO’s vinden de niet-financiële aspecten van hun baan veel belangrijker dan hun financiële beloning. Dat blijkt uit onderzoek van Vlerick Business School en Business Leaders onder bijna 1000 Nederlandse en Belgische CEO's. 

iStock-468069930.jpg

CEO’s worden vooral gedreven door ambitie en niet-financiële factoren, zoals de uitdaging die de baan met zich meebrengt, het gevoel vooruitgang te boeken en de trots om voor de organisatie te werken. In het onderzoek is ook specifiek gekeken naar verschillen in arbeidstevredenheid tussen mannelijke en vrouwelijke CEO’s. Opmerkelijk is dat vrouwelijke CEO’s de meeste motivatie halen uit het werkklimaat en de samenwerking met andere leden van het topmanagement.

Erkenning en baanzekerheid zijn voor CEO’s het minst van invloed op hun tevredenheid. De CEO’s zijn minder tevreden met de mate van duidelijkheid en haalbaarheid van de gestelde targets, de mate waarin zij voor het werk moet reizen en de veranderbereidheid van de organisatie. Wat heel goed scoort, is de trots die men voelt om voor de organisatie te werken, de ethische normen van het bedrijf en de samenwerking binnen de directie.

Aan de hand van een aantal scenario’s onderzocht Vlerick Business School het belang dat CEO’s hechten aan ethisch handelen en duurzaamheid. Gemiddeld kiest 69% van de CEO’s voor de ethische oplossing, en 31% voor de niet-ethische oplossing van de scenario’s. Eén van de belangrijkste conclusies is dat Belgische CEO’s minder waarde hechten aan ethiek dan Nederlandse. Opvallend is ook dat vrouwelijke CEO’s ethischer handelen dan de mannelijke CEO’s (70% vs. 64%). Verschil in leeftijd speelt hierin ook een rol: 58% van de CEO's tot 45 jaar lost de scenario's op ethische wijze op, terwijl dit percentage bij CEO's van 55 jaar en ouder 68% bedraagt. Tot slot valt op dat CEO's die ook aandeelhouder zijn, het minder ernstig nemen met ethiek. Slechts 56% van deze groep maakt de ethische beslissingen tegenover 73% van de CEO die geen aandeelhouder is.

Onprofessionele benchmarking schroeft topbeloning onnodig op

Onderzoeksleider professor Xavier Baeten van Vlerick Business School vindt dat commissarissen en remuneratiecomités het belang van de financiële beloning voor CEO’s verkeerd inschatten: “Dit onderzoek bewijst dat hogere topsalarissen nagenoeg niet van invloed zijn op de mate van betrokkenheid en tevredenheid van CEO’s. CEO’s voelen zich sterk betrokken bij de organisatie en zijn over het algemeen tevreden met de financiële vergoeding. Zij kijken hierbij vooral naar marktconformiteit. Commissarissen en remuneratiecomités lijken zich hier niet van bewust en zouden meer aandacht moeten besteden aan de gepercipieerde rechtvaardigheid van de beloning, zowel door de CEO zelf als door het bredere maatschappelijk veld. Daarnaast moet meer aandacht besteed worden aan het zogenaamde performance management.” Volgens Xavier Baeten mag het functioneren van de commissarissen en remuneratiecomités dan ook eens goed onder de loep worden genomen: in zijn proefschrift uit 2012 concludeerde hij al dat het hebben van een remuneratiecomité de opwaartse kracht vormt voor hogere topbeloningen.

Grootste CEO-onderzoek in België & Nederland

Dit onderzoek onder leiding van prof. Xavier Baeten van Vlerick Business School is uitgevoerd in samenwerking met Business Leaders. Joël aan ’t Goor, CEO van Business Leaders: “Het is voor het eerst dat bij een groep CEO’s van deze omvang uit midden- en grootbedrijf (515 CEO’s van bedrijven tussen 50-500 medewerkers, 282 CEO’s van bedrijven met minder dan 50 werknemers en 153 met meer dan 500 werknemers) is gekeken naar de motivatie, drijfveren en tevredenheid, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de financiële en niet-financiële factoren. We zijn erg tevreden over de samenwerking en de inzichten, die we graag ten behoeve van het bedrijfsleven willen delen.”
 
Over Business Leaders
Business Leaders heeft als missie een ‘versneller van vooruitgang’ te zijn. Dit doen ze door vooruitstrevende leiders te inspireren en verbinden vanuit een holistische visie op leiderschap. Business Leaders gelooft dat het organisatie en menselijke potentieel alleen volledig verwezenlijkt wordt wanneer we economische, technologische, duurzame en spirituele ontwikkeling niet los van elkaar zien. Business Leaders is met 500 topondernemers, CEO’s en algemeen directeuren het grootste sector overschrijdende netwerk voor eindverantwoordelijken in Nederland en België. Naast de CEO’s van grote en middelgrote organisaties zijn ook relevante thought leaders, universiteiten en start up accelerators aangesloten. 

Neem contact op!

Xavier Baeten

Xavier Baeten

Professor in Reward & Sustainability