Schaduwdirecties in talentmanagement

Dirk Buyens

Door Dirk Buyens

Professor of Human Resources Management

Koen Dewettinck

Door Koen Dewettinck

Professor of Human Resources Management

Sarah Quataert

Door Sarah Quataert

Senior Researcher, Human Resource Management

19 april 2022
shadow-boards-article

Ondanks de instroom van nieuwe generaties op de arbeidsmarkt worden heel wat bedrijven nog steeds uitsluitend geleid door een klassieke raad van bestuur. Hoewel de bestuursleden kunnen bogen op een jarenlange ervaring en expertise, trekken ze zich nog al te vaak terug in een ivoren toren. Als dat gebeurt, is de bestaande raad van bestuur mogelijk niet altijd mee met de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van demografie, producten en diensten, technologie of marketing.

Het lijkt alsof tal van organisaties met dezelfde uitdagingen kampen: Hoe kunnen de inzichten van nieuwe generaties op succesvolle manier worden benut? Hoe kunnen organisaties loopbaanperspectieven creëren terwijl het aantal niveaus beperken? En wat moet er gebeuren om disruptie op de digitale markt voor te blijven, met een trage of soms zwakke reactie op veranderende marktomstandigheden?

Schaduwdirecties werden in het leven geroepen om een antwoord te bieden op die vragen. Een schaduwdirectie is in wezen een groep medewerkers zonder directiefunctie – op elk mogelijk niveau in het bedrijf – die samen met (of naast) de directieleden strategische initiatieven uitwerken. Deze medewerkers krijgen dezelfde agenda als de directie om groepsdenken in de bestaande directie te voorkomen. Op die manier dagen ze organisaties uit om hun werkzaamheden en activiteiten vanuit een ander oogpunt te bekijken. Het doel is aan de slag te gaan met de inzichten van de jongere medewerkers, en de perspectieven waarmee directeurs te maken krijgen, te diversifiëren. Schaduwdirecties worden ook wel schaduwbesturen genoemd, of krijgen de Engelse benamingen shadow comex/codir/excom, millennial excom, millennial board, excom-Y en mirror board.

Vlerick’s Centre for Excellence in Strategic Talent Management heeft de aanwezigheid van schaduwdirecties in Belgische organisaties onderzocht. Onze respondenten gaven aan dat schaduwdirecties verschillende vormen aannemen, en kunnen afwijken van de definitie in de literatuur.

In deze whitepaper wordt de oorsprong van schaduwdirecties besproken, wordt nagegaan welke meerwaarde een schaduwdirectie kan hebben voor een organisatie, en wordt toegelicht hoe een schaduwdirectie doeltreffend geïntegreerd kan worden in het proces voor talentontwikkeling. Er wordt ook ingezoomd op verschillende nationale en internationale cases, om aan te tonen hoe een schaduwdirectie er zoal kan uitzien en bedrijven te inspireren die zelf ook een schaduwdirectie willen samenstellen.


Neem contact op!

Sarah Quataert

Sarah Quataert

Senior Researcher