De voordelen van het toepassen van HRM-praktijken op Supply Chain Management

Een screening van bestaand onderzoek brengt aan het licht dat er weinig onderzoek gedaan is naar de relatie tussen Human Resource Management (HRM) en Supply Chain Management. Een verrassend resultaat als je erover nadenkt. Immers: hoe beter mensen gestuurd worden wat betreft supply chain binnen en tussen organisaties, hoe beter die supply chain ook functioneert.

iStock-146721035.jpg