Feedback geven: een moeilijk evenwicht

Katleen De Stobbeleir

Door Katleen De Stobbeleir

Professor of Leadership

29 april 2011
1288888764

Proactief handelen is een van de grootste uitdagingen voor de werknemers van vandaag. Onder proactiviteit verstaan we feedback vragen, initiatief nemen, ideeën aan de man  brengen, verantwoordelijkheid nemen, opdrachten beoordelen en sociale netwerken uitbouwen. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat sommige werknemers een tol kunnen betalen als ze hun nek uitsteken, terwijl ze eigenlijk niet al te goed presteren.

U vindt de Engelstalige versie van het artikel hier: 'The Feedback Gamble: Being Proactive Can Be Risky if an Employee is Not Up to Speed'