Wat kunnen onze bedrijven en AI betekenen voor de klimaatstrijd?

Kristof Stouthuysen

Door Kristof Stouthuysen

Professor of Management Accounting & Digital Finance

01 februari 2021
iStock-1271641748.jpg

Bron: De Tijd (28/01/2021)

In het klimaatakkoord van Parijs hebben meer dan 100 landen, waaronder België, zich geëngageerd om tegen 2050 de netto uitstoot van broeikasgassen te herleiden tot nul. Klimaatneutraal zijn, betekent concreet dat je maar zoveel uitstoot als je kan absorberen. Dat kan op twee manieren: de absorptiecapaciteit verhogen (via o.a. bebossing, aanleg van veenmoerassen, mangroven, gezonde aardbodems en onderwaterecosystemen) of de uitstoot aan broeikasgassen significant verminderen.

Hoewel de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden klimaatverandering terug op de politieke agenda zet, zal het al dan niet halen van deze doelstelling echter voornamelijk afhangen van de krachtdadigheid van de bedrijfswereld. En dat is logisch: terwijl overheden reguleren en stimuleren, is het aan de samenleving om het probleem aan te pakken. Tal van grote bedrijven zoals Microsoft, Siemens, Ikea, Apple, Tesla en Heathrow Airport engageren zich op vandaag al om hun netto CO²-uitstoot tegen 2040 (of vroeger) te herleiden tot nul. Maar om de klimaatverandering een halt toe te roepen, is een rol weggelegd voor elk bedrijf, groot of klein.

De hamvraag is dus: hoe kan je dat proces bespoedigen? Een doorgedreven gebruik van artificiële intelligentie (AI) is de sleutel om onze bedrijven te helpen sneller klimaatneutraal te worden.

Lees het volledige opiniestuk ‘De klimaatstrijd hangt meer af van AI dan van Biden’ op de website van De Tijd.

Neem contact op!

Kristof Stouthuysen

Kristof Stouthuysen

Professor of Management Accounting & Digital Finance