Wat is het DNA van een digitale CFO?

Hoe je een strategie voor de digitale transformatie van de financiële functie ontwikkelt

Kristof Stouthuysen

Door Kristof Stouthuysen

Professor of Management Accounting & Digital Finance

11 maart 2021
iStock-1140559402

Door de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën en trends – zoals cloud computing, robotica, blockchain en Artificiële Intelligentie (AI) – en de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data, lijdt het geen twijfel dat de invulling van de financiële functie verandert. Bovendien was de COVID-19 pandemie voor heel wat CFO’s een wake-up call om te gaan investeren in de digitalisering van hun departement. Ze staan voor de opportuniteit om een katalysator te zijn voor het hertekenen van de bedrijfsstrategie en het uitrollen van AI-technologieën die een revolutie kunnen betekenen voor de financiële functie. En ze kunnen hun rol op vlak van waardecreatie en waardebescherming naar een hoger niveau tillen.

Een digitale richting inslaan, omvat echter meer dan louter verschillende technologieën inzetten. Veel uitdagingen gaan verder dan de voor de hand liggende technische aspecten, zoals problemen op vlak van bedrijfscultuur en -organisatie. Wil de financiële functie niet achteropraken in dit digitale tijdperk, dan staan CFO’s voor een cruciale taak: ze moeten zichzelf en hun departement heruitvinden om met succes in te schepen voor deze digitale reis.

We zijn ervan overtuigd dat onze inzichten rond hoe je een digitale transformatiestrategie opstelt, en ons overzicht van 9 onmisbare kenmerken van een echte digitale CFO, leidinggevenden kan wapenen om de toekomstige uitdagingen op vlak van digitalisering succesvol aan te gaan.

Ons Centre for Financial Leadership and Digital Transformation wil alle financiële leidinggevenden de hand reiken om de digitale weg in te slaan en een echte digitale CFO te worden. In onze eerste workshop stelde het Centre volgende vraag: ‘Hoe moet de CFO van de toekomst er uit zien?’. De inzichten van die workshop hebben we samengevat en geanalyseerd in deze whitepaper. Een must-read voor elke CFO die zich als doel vooropstelt om te inspireren, ondersteunen en zijn departement in staat te stellen om de digitalisering van de financiële functie te omarmen.

Neem contact op!

Kristof Stouthuysen

Kristof Stouthuysen

Professor of Management Accounting & Digital Finance