The truth about finance

Wouter De Maeseneire

Door Wouter De Maeseneire

Professor of Corporate Finance

01 februari 2022

Veel professionals denken dat financieel management te complex is, of enkel voor CFO’s en de financiële afdeling. Maar dat is een misvatting. Financieel management beïnvloedt elke domein van een organisatie. Het heeft effect op het strategisch en operationeel beleid – en bepaalt de marketingactiviteiten. Met een financiële basiskennis, neem je betere beslissingen, welke rol je ook hebt.

In deze white paper gaat Prof. Wouter De Maeseneire dieper in op de misverstanden die heersen rond financieel management. Eenmaal de financiële terminologie in begrijpbare taal uitgelegd is, dan besef je meteen dat het helemaal geen hogere wiskunde is.

The Truth about Finance

In deze white paper, leer je:

  1. Dat een minimale financiële basiskennis op prijs wordt gesteld. Met een goede financiële basiskennis neemt u nu eenmaal betere beslissingen.
  2. Hoe breed het domein van financieel management is. Het is geen geïsoleerde materie, maar het heeft heel veel vertakkingen naar andere domeinen, zoals strategie, supply chain en operationeel management, marketing, enz.

Neem contact op!