Managementcapaciteiten ontwikkelen

Ontwikkel je managementcapaciteiten in een omgeving waarin je voortdurend wordt uitgedaagd om wat je hebt geleerd toe te passen op je eigen professionele context en andere concrete businesscases.

Succesvolle teams samenstellen

Goede managers blinken uit in het samenstellen en leiden van succesvolle teams. Tijdens dit tweedaagse seminar focussen we op enkele belangrijke aspecten die je managementvaardigheden helpen te ontplooien. We bieden je een nuttig kader om de onderlinge verschillen en sterke punten van afzonderlijke medewerkers beter te begrijpen. Op die inzichten kun je vervolgens steunen om teams samen te stellen. Je leert meer over en experimenteert met het dynamische karakter van teamwork. Zo ontdek je hoe je de optimale context voor succesvolle teams kunt creëren. Tot slot besteden we aandacht aan het communicatieve aspect en doen we een beroep op peerfeedback om je een beter inzicht te geven in je interacties met anderen.

Medewerkers leiden

De manier waarop organisaties hun personeel aansturen, bepaalt in belangrijke mate hun concurrentievoordeel. Succesvolle multinationals, start-ups, profit- en non-profitorganisaties weten hoe belangrijk het is om humanresourcesmanagement te integreren in alle domeinen van het bedrijf wanneer ze medewerkers willen aantrekken, houden en motiveren. Via theoretische sessies, casestudy’s en lezingen door gastsprekers verwerf je kennis en inzicht in belangrijke aspecten van deze opleiding.

Joris Dewit & Nico Verspeet studying

Doeltreffende productie en service delivery

Tijdens deze opleiding willen we deelnemers inzicht geven in het doel, de rol en het belang van operationsmanagement in organisaties. Daarbij besteden we speciale aandacht aan de wisselwerking en integratie van dit domein met andere managementaspecten. Door middel van voorbereidende activiteiten, colleges, casestudy’s en een groepsopdracht verwerven deelnemers kennis over de aard, structuur en gemeenschappelijke kenmerken van besturingssystemen en hun subsystemen vanuit het oogpunt van de operationsafdeling. Daarnaast leren ze niet alleen complexe problemen met betrekking tot operationsmanagement te analyseren, mogelijke oplossingen te bedenken en implementatieplannen uit te werken, maar ook rekening te houden met de operationsafdeling bij de ontwikkeling van een organisatiestrategie en ervoor te zorgen dat het operationsbeleid in overeenstemming is met deze strategie.

Value-added IT & Process Management

Deze opleiding is speciaal opgezet voor bedrijven en biedt een integratieve aanpak. De focus ligt op het efficiënte, doelmatige gebruik van informatietechnologie (IT) in moderne bedrijven. Speciale aandacht wordt besteed aan managementproblemen met betrekking tot de planning, organisatie en controle van IT-middelen. Een IT-achtergrond is niet vereist. Via colleges en tal van casestudy’s raken de deelnemers vertrouwd met fundamentele managementconcepten, zoals business-IT-alignment, IT-governance en IT-architectuur.

Bedrijfsprestaties meten en opvolgen

Deze opleiding biedt meer inzicht in de rol die cost en management accounting information spelen bij de ondersteuning van de strategische en operationele behoeften van moderne organisaties. De deelnemers leren niet alleen hoe kostenberekeningssystemen worden ontwikkeld en wat de verschillen zijn tussen traditionele en op activiteit gebaseerde kostenberekeningssystemen, maar ontdekken via casestudy’s ook hoe ze het besluitvormingsproces moeten sturen en een plannings- en controlesysteem moeten implementeren in een bedrijf. De opleiding eindigt met een uiteenzetting over de behoefte aan een balanced scorecard, en de manier waarop een dergelijke scorecard moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Marketing: waarde creëren voor de klant

Deze opleiding besteedt aandacht aan de fundamentele marketingprincipes en de manier waarop organisaties deze principes toepassen om waarde te creëren voor de klant en tegelijk hun omzet te verhogen. Door middel van artikels, colleges en casestudy’s raken de studenten vertrouwd met de fundamentele principes op het gebied van marketingkanalen, sales, branding, prijsstelling, globalisering, creativiteit en business intelligence.

Managementcapaciteiten ontwikkelen

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times