Vlerick expertise in Innovation Management

 

25 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Ice fishing

  Niet wat, maar hoe

  Wil je dat je medewerkers gaan ijsvissen of heb je liever dat ze hun netten uitwerpen in volle zee? De vraag is wat je als organisatie wil bereiken. In zijn doctoraat onderzocht Bart Verwaeren welke manier van vissen leidt tot meer radicale innovatie en hoe je de gewenste manier kan stimuleren. Geef je je mensen aas of een bootje?

 2. Capteer de waarde die je verdient

  Dit meest recente onderzoek van PwC en Vlerick Business School gaat dieper in op hoe bedrijven in hun ‘B2B2C’-relaties omgaan met het machtsspel met hun channel-partners. De onderzoekers stellen in vraag hoe leveranciers hun relatie met channel-partners anders kunnen invullen om duurzame groei te bevorderen.

 3. Het belang van cross-industrie innovatie in een inspiratie-gedreven economie

  Waar de groei van onze economie vroeger werd bepaald door efficiëntie, vormen vooral inspiratie en creativiteit vandaag haar motor. Voor bedrijven volstaat het vaak niet om binnen de muren van de onderneming of zelfs de industrie te blijven kijken. Daarom onderzocht Vlerick Business School in opdracht van Flanders DC de succesfactoren van innovatie over de industriegrenzen heen. De studie kreeg recent ook een praktische vertaalslag naar de nieuwe online tool innovatiefsamenwerken.be.

 4. 3D-printen als labo voor businessmodelonderzoek

  Wat doe je als gevestigd bedrijf als er een innovatieve, potentieel disruptieve technologie opduikt? Vlerick Business School en Sirris ontwikkelden samen een framework dat de link legt tussen technologie en businessmodellen. Toegepast op 3D-printen leverde dat enkele verrassende inzichten.

 5. Besparen op wetenschappelijk onderzoek? Een slecht idee

  “Innovatiebeleid legt niet altijd voldoende nadruk op wetenschappelijk onderzoek”, vertelt Professor Bart Leten. “Men gaat er vaak van uit dat opleiding het belangrijkste mechanisme is waardoor kennisinstellingen een impact hebben op de innovatieve slagkracht van nabijgelegen bedrijven.” Maar is dat wel zo? Samen met twee collega’s toonde hij aan dat wetenschappelijk onderzoek wel degelijk industriële innovatieactiviteiten ondersteunt.

 6. De drijfveren van regionale innovatie in de EU

  Prof. Leo Sleuwaegen en onderzoekster Priscilla Boiardi publiceerden onlangs een analyse van de regionale octrooieringsactiviteit in de EU – een sterke indicator voor regionale innovatie – in een systeem gekenmerkt door creatieve verandering, die bespoedigd wordt door vier fundamentele factoren: instellingen, intelligentie, infrastructuur en inspiratie. “Deze paper is gebaseerd op het onderzoek dat we uitvoerden voor het Flanders District of Creativity. We onderzochten wat regio’s creatief maakt op het gebied van innovatie en gingen na hoe Vlaanderen het doet in vergelijking met alle andere EU-regio’s”, aldus prof. Leo Sleuwaegen.

 7. Open innovatie vraagt aanpak op maat

  Lost open innovatie werkelijk de verwachtingen in? Leiden open innovatieprojecten tot betere financiële performantie? “Kort en bondig: ja”, antwoordt Professor Bart Leten. “Op voorwaarde dat ze op de juiste manier gemanaged worden.” Samen met twee collega’s publiceerde hij een van de eerste grootschalige onderzoeken naar de financiële rendabiliteit van open innovatieprojecten. Er werd een onderscheid gemaakt tussen projecten in samenwerking met academische partners (science-based partnerships) en die in samenwerking met klanten en leveranciers (market-based partnerships).

 8. Het effect van strategische industriefactorinnovatie op de reactie, overlevingskansen en prestaties van gevestigde bedrijven

  Een industrie is voortdurend in beweging. Concurrenten, innovators en andere belanghebbenden kunnen nieuwe (tot nog toe ‘onbekende’) productiefactoren of vaardigheden introduceren om het concurrentieniveau in een bepaalde sector te verhogen. Dit noemen we strategische industriefactorinnovatie. Er zijn echter ook strategische industriefactorinnovaties die gebruikmaken van 'bekende' productiefactoren en vaardigheden. Gevestigde bedrijven kunnen soms moeilijk inspelen op nieuwe combinaties van bestaande 'bekende' productiefactoren en vaardigheden.

 9. intellectuele eigendom

  Goed beheer van intellectuele eigendom is bevorderlijk voor het succes van innovatie-ecosystemen

  Hoe kan een coördinatiemodel op basis van intellectuele eigendom van belang zijn voor het succes van een innovatie-ecosysteem? Vlerick-professor Bart Leten en zijn collega’s zijn erin geslaagd antwoorden te formuleren op deze vraag. Daarvoor namen ze imec onder de loep, een onderzoekscentrum op het gebied van nano-elektronica met hoofdzetel in België. Het onderzoek toont aan dat het beheer van intellectuele eigendom bevorderlijk is voor het succes van innovatie-ecosystemen, aangezien het waardepotentieel zo voor alle ecosysteempartners wordt bepaald.

 10. cocreatie

  Op naar een cocreatieve economie

  In een markt die steeds dynamischer wordt – en is gekenmerkt door veeleisende klanten, een toegenomen concurrentie en een economische neergang – betrekken bedrijven hun klanten bij de vernieuwing van hun dienstenaanbod en het creëren van waarde. Dit proefschrift verschaft inzicht in de voorwaarden waaronder bedrijven en hun stakeholders voordeel kunnen halen uit de cocreatie van waarde. Daarnaast is er een overkoepelend kader voor de cocreatie van waarde en wordt toegelicht welke implicaties dit kader inhoudt voor bedrijfsleiders die geïnteresseerd zijn in de cocreatie van waarde als een manier om de klantbetrokkenheid te stimuleren.

25 resultaten Aantal resultaten per pagina