Vlerick expertise in Innovation Management

 

30 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. De drijfveren van regionale innovatie in de EU

  Prof. Leo Sleuwaegen en onderzoekster Priscilla Boiardi publiceerden onlangs een analyse van de regionale octrooieringsactiviteit in de EU – een sterke indicator voor regionale innovatie – in een systeem gekenmerkt door creatieve verandering, die bespoedigd wordt door vier fundamentele factoren: instellingen, intelligentie, infrastructuur en inspiratie. “Deze paper is gebaseerd op het onderzoek dat we uitvoerden voor het Flanders District of Creativity. We onderzochten wat regio’s creatief maakt op het gebied van innovatie en gingen na hoe Vlaanderen het doet in vergelijking met alle andere EU-regio’s”, aldus prof. Leo Sleuwaegen.

 2. Open innovatie vraagt aanpak op maat

  Lost open innovatie werkelijk de verwachtingen in? Leiden open innovatieprojecten tot betere financiële performantie? “Kort en bondig: ja”, antwoordt Professor Bart Leten. “Op voorwaarde dat ze op de juiste manier gemanaged worden.” Samen met twee collega’s publiceerde hij een van de eerste grootschalige onderzoeken naar de financiële rendabiliteit van open innovatieprojecten. Er werd een onderscheid gemaakt tussen projecten in samenwerking met academische partners (science-based partnerships) en die in samenwerking met klanten en leveranciers (market-based partnerships).

 3. Het effect van strategische industriefactorinnovatie op de reactie, overlevingskansen en prestaties van gevestigde bedrijven

  Een industrie is voortdurend in beweging. Concurrenten, innovators en andere belanghebbenden kunnen nieuwe (tot nog toe ‘onbekende’) productiefactoren of vaardigheden introduceren om het concurrentieniveau in een bepaalde sector te verhogen. Dit noemen we strategische industriefactorinnovatie. Er zijn echter ook strategische industriefactorinnovaties die gebruikmaken van 'bekende' productiefactoren en vaardigheden. Gevestigde bedrijven kunnen soms moeilijk inspelen op nieuwe combinaties van bestaande 'bekende' productiefactoren en vaardigheden.

 4. intellectuele eigendom

  Goed beheer van intellectuele eigendom is bevorderlijk voor het succes van innovatie-ecosystemen

  Hoe kan een coördinatiemodel op basis van intellectuele eigendom van belang zijn voor het succes van een innovatie-ecosysteem? Vlerick-professor Bart Leten en zijn collega’s zijn erin geslaagd antwoorden te formuleren op deze vraag. Daarvoor namen ze imec onder de loep, een onderzoekscentrum op het gebied van nano-elektronica met hoofdzetel in België. Het onderzoek toont aan dat het beheer van intellectuele eigendom bevorderlijk is voor het succes van innovatie-ecosystemen, aangezien het waardepotentieel zo voor alle ecosysteempartners wordt bepaald.

 5. cocreatie

  Op naar een cocreatieve economie

  In een markt die steeds dynamischer wordt – en is gekenmerkt door veeleisende klanten, een toegenomen concurrentie en een economische neergang – betrekken bedrijven hun klanten bij de vernieuwing van hun dienstenaanbod en het creëren van waarde. Dit proefschrift verschaft inzicht in de voorwaarden waaronder bedrijven en hun stakeholders voordeel kunnen halen uit de cocreatie van waarde. Daarnaast is er een overkoepelend kader voor de cocreatie van waarde en wordt toegelicht welke implicaties dit kader inhoudt voor bedrijfsleiders die geïnteresseerd zijn in de cocreatie van waarde als een manier om de klantbetrokkenheid te stimuleren.

 6. R&D

  Hoe globaal is R&D?

  Terwijl multinationale ondernemingen hun R&D-activiteiten steeds meer internationaliseren, zijn de R&D-inspanningen van bedrijven nog steeds grotendeels geconcentreerd in het land waar hun hoofdzetel is gevestigd. Professoren Bart Leten (Vlerick Business School en KU Leuven), Rene Belderbos (KU Leuven) en Shinya Suzuki (NISTEP) hebben 156 grote Europese, Amerikaanse en Japanse bedrijven onder de loep genomen die belangrijke inspanningen leveren op het gebied van R&D, met als doel de factoren te bepalen die ondernemingen ertoe aanzetten hun R&D-activiteiten uit te oefenen in het land van hun hoofdzetel.

 7. Open innovatie in HR

  Gezocht: de mens achter open innovatie

  Meer en meer ondernemingen opteren voor een open innovatie strategie, waarbij ze ervoor kiezen om over de eigen organisatiemuren heen kijken en samen te werken met onderzoekscentra, bedrijven en andere partners. Open innovatie werd tot nog toe bestudeerd vanuit strategisch oogpunt; vaak werd echter het menselijke aspect over het hoofd gezien. Hoe kunnen organisaties met de juiste menselijke accenten open innovatie stimuleren?

 8. Creativiteit

  Het belang van creativiteit

  Wat is het magische ingrediënt dat bepaalde regio’s een competitief voordeel biedt? Creativiteit, aldus het onderzoek door professor Leo Sleuwaegen en Priscilla Boiardi van het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School.

30 resultaten Aantal resultaten per pagina