6 manieren om je performance management op kruissnelheid te krijgen

Hoe laat je je inspanningen op het vlak van performance management beter renderen? In de paper ‘Trends in Performance Management’ legt Professor Koen Dewettinck de vinger op 6 factoren, die hij telkens illustreert met een of meer voorbeelden uit de praktijk.

Performance management: what’s in a name?

Heel wat organisaties worstelen met performance management. Een studie uit 2014 wees uit dat 40 % van de werknemers negatief staan tegenover de performance management-inspanningen binnen hun organisatie. “Een terechte vraag die ik vaak in HR-middens hoor, is dan ook: ‘Doet performance management eigenlijk wel wat het moet doen?’”, weet Professor Koen Dewettinck, die aan het hoofd staat van het Vlerick Centre for Excellence in Strategic Talent Management. “Een onderzoek naar de effectiviteit van performance management was dan ook opportuun.”

Inspirerende voorbeelden

Het onderzoek ‘Trends in Performance Management’, in samenwerking met onze Chair Partner Hudson, legt de vinger op 6 factoren die performance management écht doet werken. Om elke factor tastbaar te maken, wordt hij geïllustreerd met een (of meer) succesvolle initiatieven die bedrijven in de praktijk hebben genomen.

6 manieren op je performance management op kruissnelheid te krijgen

1. Continue feedback

Spaar je feedback niet op voor een jaarlijkse evaluatie, maar geef je medewerkers regelmatig informele feedback.
Inspiratie: Everyday Performance Management bij Cargill

2. Focus op persoonlijke ontwikkeling

Gebruik een evaluatiegesprek niet louter om achterom te kijken naar voorbije prestaties, maar evenzeer – en nog meer – om vooruit te kijken: wat wil je medewerker bereiken? En hoe kan hij/zij dat doel behalen?
Inspiratie: Me Inc. van TriFinance

3. De rol van de people manager

Wees in de eerste plaats een coach voor je medewerkers en toon dat je betrokken bent.  
Inspiratie: het Manager Effectiveness programme van Facebook; Project Oxygen van Google

4. Een klimaat van waardering

Concentreer op sterktes, niet op zwaktes en tekortkomingen.
Inspiratie: Feedforward interviews (FFI) van Sodastream

5. Collectieve ambitie

Doelen stellen voor een team werkt beter dan louter doelen stellen voor het individu.
Inspiratie: Objectives and Key Results (OKR) van Google; Team Compass van de zelfsturende Buurtzorg-teams

6. Waardering voor toegevoegde waarde

Druk je waardering uit voor de volledige toegevoegde waarde van je medewerker, en doe dat niet enkel financieel: een bedankbriefje, een kleine attentie, een vermelding in een bedrijfspublicatie, een opleiding,… motiveert enorm.
Inspiratie: ‘Order of the Elephant’-award die Valtech geeft aan een positief ingestelde medewerker

Download de volledige paper 'Trends in performance management'.

Lees het dubbelinterview met Professor Koen Dewettinck en Hannelore Blondia

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times