Toegangsblokkades aan het Universitair ziekenhuis in Gent

Deze casestudy met referentienummer 609-007-1 is beschikbaar bij ECCH

In de zomer van 2006 ontstonden enkele conflicten tussen de spoedgevallendienst en enkele interne zorgafdelingen van het UZ Gent. Het personeel van de spoedgevallendienst begreep niet waarom de CEO een bericht had verspreid over de lage bezettingsgraad van de bedden in het ziekenhuis, omdat hij al enkele jaren werd geconfronteerd met het fenomeen van toegangsblokkades op de spoedgevallendienst. Bovendien kon het personeel van de spoedgevallendienst bewijzen dat patiënten op hun dienst niet mochten worden overgebracht naar  interne zorgafdelingen hoewel er daar bedden vrij waren. Als gevolg hiervan lagen er regelmatig te veel patiënten op de spoedgevallendienst, wat leidde tot een onaanvaardbare werklast voor het personeel.

Daarom nodigden de CEO en de hoofdarts van het ziekenhuis dr. Paul De Meester uit, hoogleraar in het zorgmanagement, om de zaak te bespreken. Dr. De Meester begreep dat het hier ging om een complex probleem dat zich niet beperkte tot de spoedgevallendienst, maar betrekking had op het hele ziekenhuis. Desondanks werd dr. De Meester verzocht een oplossing te bedenken. Gelukkig waren er heel wat gegevens verzameld op basis waarvan Paul de Meester verschillende goed gefundeerde aanbevelingen kon doen.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times