Belgische groeibedrijven houden economie recht

Terwijl de slechtnieuwsshow bij de banken, verzekeraars, maar ook in de technologische productie blijft aanhouden, zijn de Belgische groeibedrijven de rots in de branding van onze economie. Hoewel ze maar een fractie uitmaken van alle Belgische bedrijven met minstens 10 werknemers zorgen ze voor een exponentiële groei in tewerkstelling en in productiviteit. Dat blijkt uit de Belgian High-Growth Monitor, een onderzoek van professor Hans Crijns en onderzoeker Yannick Dillen aan Vlerick Business School naar de evolutie en kenmerken van snelgroeiende bedrijven in België. De studie gebeurde in samenwerking met EY in het kader van het Impulscentrum ‘Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen’ (iGMO). 

Snelle groeiers zijn bedrijven die minstens 10 werknemers hebben en die over een periode van 3 jaar hun aantal werknemers of hun toegevoegde waarde jaarlijks met 20% hebben zien toenemen. Ze hebben een belangrijke impact op enerzijds jobcreatie en tewerkstelling en anderzijds de groei van het BBP.

Wanneer we kijken naar de tewerkstellingsgraad voor de periode 2012-2015 beantwoordt exact 3% van de Belgische bedrijven met minstens 10 werknemers (die hun jaarrekening 2015 hebben neergelegd) aan het profiel van snelle groeier; ofwel 674 op een totaal van 22.475 bedrijven. Samen waren ze goed voor 45.278 jobs, terwijl de totale jobcreatie binnen alle Belgische bedrijven met minimum 10 werknemers slechts 13.256 bedroeg.
Professor Hans Crijns : “Terwijl er momenteel nogal wat bedrijven inkrimpen en downsizen, zien we gelukkig ook dat er tegelijkertijd een groep snelgroeiende bedrijven werkgelegenheid creëert en zo dus een motor is voor de Belgische economie”.
 
Wanneer we kijken naar de economische toegevoegde waarde voor de periode 2012-2015 dan beantwoordden dubbel zoveel bedrijven (6,27% ofwel 1.410) aan het profiel van snelle groeier.
Yannick Dillen, postdoctoraal onderzoeker aan Vlerick Business School: “Deze snelgroeiende bedrijven vormen de brandstof voor de groei van het Belgische BBP, aangezien ze voor het leeuwendeel van de creatie van de toegevoegde waarde zorgen. Toch moeten we enige terughoudendheid aan de dag leggen. Gezien de creatie van deze toegevoegde waarde heel erg geconcentreerd zit bij slechts 6% van de bedrijven is de economie ook heel sterk afhankelijk van een vrij kleine groep snelle groeiers. Anderzijds is een financiële maatstaf zoals toegevoegde waarde duidelijk een meer volatiel criterium voor groei in vergelijking met tewerkstelling. Dat kan verklaren waarom het relatief makkelijker is om snel te groeien op het vlak van toegevoegde waarde dan in aantal werknemers.”

Marc Cosaert, Partner M&A Advisory bij EY: "Ik merk nog meer uitgesproken groei bij de finalisten van Onderneming van het Jaar 2016, dé wedstrijd voor snelgroeiers in België waarbij gisteren Daoust en Vyncke als winnaars uit de bus kwamen voor respectievelijk Wallonië en Vlaanderen. De 8 snelgroeiers – Boma International, Daoust, Gemaco Group, LVD, Pranarôm-HerbalGem, Procoplast, Ronveaux en Vyncke – hebben over de periode 2010-2015 een groei neergezet van 106% in omzet, 83% in toegevoegde waarde en 52% in personeel. Met een gemiddelde omzet en toegevoegde waarde in 2015 van respectievelijk € 103 miljoen en € 43 miljoen bewijzen ze dat grootte geen belemmering voor groei hoeft te zijn. Deze groeikampioenen excelleren in ondernemerschap, internationalisatie en innovatie, en ze hebben een degelijke governance die hun stuurt in duurzame groei."

Wie zijn ze?

Snelgroeiende bedrijven zijn vooral actief in kennisgedreven dienstverlening (IT, communicatie, wetenschap, technologie, administratie). Ze zijn ondervertegenwoordigd in traditionele bedrijfstakken zoals productie, bouw, retail en transport.

De provincies Antwerpen en Waals-Brabant staan geografisch op kop. In West-Vlaanderen, Luik en Henegouwen vinden we in vergelijking met het totaal aantal Belgische ondernemingen maar weinig snelgroeiende bedrijven terug. Absolute koploper van het peloton is echter het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Terwijl 11,15% van alle Belgische bedrijven met meer dan 10 werknemers hier gevestigd is, is maar liefst 16,47% van de groeiers inzake tewerkstelling hier actief. Voor de groeiers op het vlak van toegevoegde waarde is dat 14,18%.

Ook met de winstgevendheid zit het goed. Wanneer we kijken naar 2012 zijn nagenoeg alle snelgroeiende bedrijven minder winstgevend dan de andere Belgische bedrijven. Echter: tegen 2015 hebben de snelle groeiers inzake tewerkstelling hun winstgevendheid verdubbeld en bij de snelgroeiende bedrijven inzake toegevoegde waarde gaat de gemiddelde winst zelfs omhoog met een factor van 7,6.

Ten slotte zijn snel groeiende ondernemingen zeker niet de jonge bedrijven waar ze vaak voor gehouden worden. Gemiddeld timmeren ze toch al zo’n 20 jaar aan de weg.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times