Beheer van bedrijfsprocessen: quo vadis? Uitdagingen en kansen

Procesoriëntering aannemen, dat betekent een visie in de praktijk omzetten door weloverwogen beslissingen te nemen en te volgen voor de organisatie en de uitvoering van de activiteiten. Opdat ‘Business Process Management’ (BPM) – oftewel het beheer van bedrijfsprocessen – bedrijven zou helpen om een nieuwe visie te ontwikkelen en nieuwe manieren te vinden om een steeds complexere bedrijfscontext te beheren, moet het evolueren van louter een methodologie (een stapsgewijze, gestructureerde aanpak om bedrijfsprocessen te ‘verbeteren’, vaak in de betekenis van ‘doeltreffender maken’) naar een allesomvattende beheerstrategie die gebruikmaakt van een geïntegreerde aanpak voor de organisatie en de som van alle activiteiten.

U vindt de Engelstalige versie van het artikel hier: ‘Business Process Management: Quo vadis? Challenges and opportunities'

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times