Cross-disciplinaire innovatie in het hoger onderwijs: en nu echt!

Bedrijfseconomische en designopleidingen. Het lijken twee verschillende werelden, maar toch kunnen ze van elkaar leren. Door samen aan de slag te gaan, en elkaars meerwaarde te ontdekken en in te zetten, verhoogt de kans op een succesvol traject van opportuniteit tot implementatie, en kan de zogenaamde “valley of death” overbrugd worden. Wereldwijd ontstaan initiatieven in het hoger onderwijs waarbij studenten uit creatieve richtingen samenwerken met studenten uit bedrijfseconomische richtingen om tot kruisbestuiving te komen.

Het oinderzoek 'When business and design students meet. Exploring synergies between business programs and design-oriented programs in higher education' door Vlerick Business School en Flanders DC leidt tot concrete aanbevelingen om van de kruisbestuiving tussen beide groepen in het hoger onderwijs werk te maken.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times