Klantgericht en flexibel ontwerp van app voor mobiel bankieren

Het nieuwe Triple-A-kader van Vlerick: Alignment – Agility – Architecture

In deze tijden van mobiliteit is de ontwikkeling van een mobiele toepassing voor veel organisaties een prioriteit. Heel wat van deze organisaties hebben het echter moeilijk om met deze apps zowel commerciële waarde als waarde voor hun klanten te creëren. De werkelijke uitdaging bestaat erin een app te ontwikkelen die de troeven van uw organisatie optimaal uitspeelt en tegelijkertijd zo handig is dat uw klanten de app de hele tijd willen gebruiken.

In deze onderzoekspaper introduceren dr. Bjorn Cumps en prof. Stijn Viaene het Triple-A-kader van Vlerick. Deze drie A's – Aligned (goed afgestemd), Agile (flexibel) en Architected (goed gestructureerd) – zijn samen met de steun van een sterk geëngageerd management de belangrijkste succesfactor bij de ontwikkeling van een app, en van IT-toepassingen en -systemen in het algemeen, om zowel voor de organisatie als voor de klant waarde te creëren.

De auteurs illustreren het succes van de Triple-A-benadering met de klantgerichte app voor mobiel bankieren van KBC Bank. Vervolgens bespreken ze in vijf punten wat ze hebben geleerd om managers en CIO's te helpen uitstekende apps te ontwikkelen.

Het Triple-A-kader

De kracht van Vlericks Triple-A-kader is zijn focus op drie pijlers – Alignment, Agility en Architecture – als basis voor een geslaagde mobiele applicatie. Een goede afstemming, een goede ondersteunende architectuur of een goede flexibiliteit volstaan niet: het is de integratie van deze drie A's die leidt tot succes, samen met een sterk geëngageerd management.

Geëngageerd management

De raad van bestuur van KBC erkende het strategische belang van de app en engageerde zich om de nodige middelen vrij te maken, het governanceproces om te vormen en het bestaande digitale platform verder te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de gewenste resultaten en voordelen konden worden bereikt.

Tijdens het project benadrukte het team het belang van het expliciete engagement van het management. Toen er meer middelen nodig waren en de procedures moesten worden versneld, hield het management woord en werd het nodige geregeld. Dit soort geëngageerd management op eerder korte termijn was erg belangrijk voor de motivatie van het team: om zin en richting te geven en ook als erkenning voor het belang van hun werk.

Lessen uit deze ervaring

De belangrijkste boodschap van de auteurs is dat een geslaagd mobiel avontuur meer inhoudt dan een goede applicatie. Om te slagen is het belangrijk te begrijpen wat de gebruiker – de klant – van de applicatie verwacht. Vijf lessen uit de KBC-app:

1. De ervaring van de klant is het allerbelangrijkste

Richt u in eerste instantie op gebruiksvriendelijkheid en maak optimaal gebruik van de specifieke functies van de verschillende mobiele toestellen.

2. Benut ten volle de mogelijkheden van uw digitale platform

Begrijp wat uw bestaande infrastructuur kan en haal het meeste uit de mogelijkheden om mobiele diensten te creëren. Combineer connectiviteit aan providerzijde met gebruiksgemak voor de klant.

3. Integreer business en IT in één team

Innovatie ontstaat door interactie tussen mensen. Breng business en IT samen in één team om een kruisbestuiving van ideeën mogelijk te maken.

4. Verbeter de productietijd door een flexibel managementproces

Wees in een snel veranderende omgeving soepel en wendbaar in uw managementbeslissingen. Zorg ervoor dat uw managementproces dingen mogelijk maakt in plaats van die te verhinderen.

5. Zorg voor een geëngageerd management

Dit is de katalysator voor verandering en is nodig om uw team te motiveren en aan te moedigen.

Download hier het volledige artikel: ‘Customer-Focused Agile Design of a Mobile Banking Application’

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times