De best presterende bedrijven betalen hun CEO’s relatief minder

Europees onderzoek naar de verloning van topmanagers in 861 beursgenoteerde bedrijven in 2016

Tussen 2014 en 2016 heeft meer dan 70% van de CEO’s van Bel 20 en Bel Mid bedrijven een salarisstijging gekend, tegenover slechts 46% in de kleine beursgenoteerde bedrijven. De stijging was het grootst in de Bel 20 bedrijven en was vooral te danken aan de variabele remuneratie. Als er rekening wordt gehouden met de actuele marktgegevens, de grootte, sector en winstgevendheid van de onderneming, dan worden de Duitse en Engelse CEO’s overbetaald. In schril contrast daarbij staat de vaststelling dat CEO’s van de best presterende bedrijven relatief minder worden betaald en dat de zogenaamde pay ratio (verhouding tussen de remuneratie van de CEO en die van de gemiddelde werknemer) in deze bedrijven ook duidelijk lager ligt.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van het jaarlijkse onderzoek naar topsalarissen door professor Xavier Baeten en researcher Said Loyens van het Executive Remuneration Research Centre aan Vlerick Business School. Het staal van 2016 bestaat uit 861 beursgenoteerde ondernemingen in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Remuneratieniveau: vooral stijging in grote beursindexen

De mediaan van de totale remuneratie (vast salaris, bonus en aandelengerelateerde remuneratie) van CEO’s in de Bel-20 bedrijven bedroeg in 2016 2.080.000 euro, wat 26% meer bedraagt dan in 2015. In de relatief kleinere beursgenoteerde bedrijven is de remuneratie nagenoeg stabiel gebleven: in de Bel Mid bedrijven bedroeg die in 2016 690.000 euro (675.000 euro in 2014) en in de Bel Small ging het in 2016 om 560.000 euro (575.000 euro in 2015).

Internationaal bekeken, stellen we vast dat 59% van de CEO’s over de laatste drie jaar (tussen 2014 en 2016) een stijging heeft gekregen. Deze stijging blijkt het grootst te zijn in de grootste beursindexen. In de AEX (grootste nederlandse beursindex) bedroeg de stijging 20% en in de DAX (grootste Duitse beursgenoteerde bedrijven) 30%. In totaal daalde de remuneratie van 26% van de CEO’s, en het valt op dat er duidelijk meer CEO’s in Nederlandse bedrijven hun remuneratie hebben zien afnemen (AEX: 39%; AMX: 25%; AScX: 50%).

Als we aandacht besteden aan de onderliggende remuneratiecomponenten, valt op dat de vaste remuneratie nagenoeg gelijk bleef, en dat de stijgingen vooral zijn toe te schrijven aan een stijging in de bonus, maar vooral ook de zgn. long-term incentives (bvb. aandelengerelateerde remuneratie).

Long-term incentives: groeiende populariteit in Bel Small

Het aantal bedrijven die long-term incentives toekennen aan hun CEO, blijft stabiel tot licht dalend in de Bel 20 en Bel Mid, maar er is wel een toename te merken in de Bel Small. Daar waar in 2014 22% van de bedrijven in die beursindex long-term incentives toekenden aan hun CEO, is dit in 2016 gestegen tot 33%.

België is wel atypisch, in die zin dat aandelenopties hier veel populairder zijn dan in de andere landen. Daar waar 36% van de Belgische beursgenoteerde bedrijven aandelenopties toekent aan zijn CEO, bedraagt dit in Nederland 19%, in Duitsland 6%, in Frankrijk 9%, en in de UK 7%. In de meeste van die andere landen, zijn de zgn. performance shares duidelijk populairder (Nederland: 49%; Frankrijk: 37%; UK: 45%; België: 7%).

Een andere interessante bevinding, is dat niet alle bedrijven elk jaar long-term incentives toekennen. Daar waar één op drie van de in België beursgenoteerde bedrijven voor elk van de afgelopen drie jaren een toekenning heeft gedaan, heeft 20% slecht in één van die jaren long-term incentives toegekend, en 16% in twee van de drie jaren. Er blijkt overigens dat het aantal toekenningen een positief verband houdt met de grootte van het bedrijf, en dat er meer toekenningen voorkomen in Nederland, Duitsland en de UK.

CEO’s verdienen het meest in Duitsland en UK

Er werd ook specifiek onderzocht welke factoren een significante invloed hebben op de hoogte van de remuneratie van de CEO. De grootte van het bedrijf is ook dit jaar de factor met de sterkste impact. Verder bleek dat de telecom-sector minder betaalt, dat een meer versnipperd aandeelhouderschap gepaard gaat met hogere CEO remuneratie, en dat CEO’s die langer in hun rol zitten, een lagere remuneratie toegekend krijgen. Wat de geografische impact betreft, bleek dat CEO’s in Duitsland en de UK duidelijk meer verdienen dan hun Belgische collega’s. Daarentegen is er geen significant verschil in CEO remuneratie met Nederland, Frankrijk en Zweden.

De ‘pay ratio’ ontsluierd

Er is tegenwoordig heel wat te doen rond de ‘pay ratio’, de verhouding tussen de remuneratie van de CEO en die van de gemiddelde werknemer. Dit onderzoek berekent de remuneratie van de gemiddelde werknemer op basis van boekhoudkundige gegevens en komt algemeen, over de ganse steekproef, tot de vaststelling dat de CEO 34 keer meer verdient dan de gemiddelde werknemer. Dit is uiteraard sterk gerelateerd aan de grootte van het bedrijf. In de Bel 20 bedraagt de pay ratio 37, in de Bel Mid 23 en in de Bel Small 13. Deze pay ratio ligt duidelijk hoger in Nederland (AEX: 71), Duitsland (DAX: 89), Frankrijk (CAC 40: 91) en de UK (FTSE 100: 94). De pay ratio in Zweden is echter duidelijk lager dan in die landen (OMXS 60: 40). Algemeen stellen we vast dat de pay ratio in de UK significant hoger ligt dan in continentaal Europa.

Beter presterende bedrijven betalen hun CEO’s niet hoger

Het onderzoek besteedt dit jaar extra aandacht aan bedrijven die continu sterke financiële prestaties neerzetten, over een termijn van 7 jaar. Dit leidt tot een aantal opmerkelijke bevindingen:

  • De remuneratie van de CEO ligt relatief lager.
  • De proportie van de variabele remuneratie ligt relatief lager.
  • Er is een kleinere hefboom in de bonus (verschil tussen target en maximum bonus)
  • Het is niet zo dat ze meer of minder gebruik zouden maken van long-term incentives.
  • De pay ratio ligt lager.

Download de gedetailleerde resultaten van het Executive Remuneration onderzoek voor België.

Download de gedetailleerde resultaten van het Executive Remuneration onderzoek voor Nederland.

OVER HET UNIEKE ASPECT VAN DIT ONDERZOEK
Naast de gekende karakteristieken, zoals de Europese focus, de aandacht voor zowel de remuneratieniveaus als het design ervan, het in rekening brengen van ondernemingsgegevens maar ook gegevens van de CEO, zijn er voor dit jaar een paar aanvullingen die het unieke karakter van dit onderzoek verder in de verf zetten. Het aantal bedrijven uit de UK werd gevoelig opgedreven door naast de FTSE 100 bedrijven ook de FTSE 250 index op te nemen. Bovendien worden nu ook sectorgegevens opgenomen, evenals data over de versnippering van het aandelenbezit. Daarnaast werden er meer karakteristieken van de bonus opgenomen, zoals het target niveau, het maximum niveau, het al dan niet voorkomen van een uitgestelde betaling, en de gewichten van de onderliggende prestatie-indicatoren. Uniek is daarnaast ook het opnemen van de pay ratio, en de specifieke aandacht voor bedrijven die op een duurzame manier betere financiële prestaties neerzetten dan de sector. 

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times