De rol van ecosystemen in slimme steden

Over de hele wereld tekenen slimme steden een andere toekomst uit. Daarbij is technologie de nieuwe norm die toelaat om zowel onderdelen van de stad als haar inwoners met mekaar te verbinden. De vele definities van ‘slimme stad’ die momenteel gangbaar zijn, zorgen er echter voor dat het concept verre van finaal is. Er is nood aan een beter kader zodat we een onderscheid kunnen maken tussen projecten die slechts een digitaal sprookje zijn en projecten die de toekomst van steden echt zullen hertekenen.

Ecosystemen spelen een sleutelrol om de toekomstige uitdagingen van steden te verduidelijken, en ook om te bepalen welke elementen belangrijk zijn om écht slimme steden te creëren. Een echt slimme stad slaagt er in om de complexe ecosystemen waarvan het deel uitmaakt te begrijpen, activeren, integreren, ten dienste te zijn en opnieuw uit te vinden. Op lange termijn zal het actief managen van ecosystemen belangrijker zijn voor het succes van slimme steden dan visie, politieke wil of technologie, om maar een paar andere succesfactoren te noemen.

Waarom zou een stadbestuur zich iets moeten aantrekken van deze ecosystemen? Binnen een stedelijke context organiseren deze ecosystemen zich steeds meer zelf. Het is dus een kwestie van deze ecosystemen te begrijpen en actief betrokken te zijn. Anders mis je de boot en word je aan de kant geschoven door andere spelers. Een voorbeeld. De Zweedse maatschappij voor openbaar vervoer was ervan overtuigd dat ze via hun eigen website alle mogelijke diensten inzake mobiliteit moesten aanbieden. Omdat ze geen oog hadden voor het bredere ecosysteem, realiseerden ze zich pas dat ze op het verkeerde spoor zaten toen hun website niet meer goed functioneerde doordat duizenden van hun klanten niet-officiële applicaties gebruikten. Ze waren dus net op tijd om te beseffen dat samenwerking een betere strategie was dan concurrentie. Nu promoten ze actief diensten ontwikkeld door derde partijen die gebruik maken van hun publieke Application Programming Interface (API).

De grote hoeveelheid en diversiteit van spelers in het ecosysteem – elk met een andere agenda – is een uitdaging. Bovendien zal dit ook een hindernis zijn voor de ambities van slimme steden. Het ecosysteem van een slimme stad is te groot en complex om in één beweging te vatten. Het is voor elk stadsbestuur een grote uitdaging om de spelers in het ecosysteem te kennen. Net als hun respectievelijke noden en doelstellingen die constant onderhevig zijn aan verandering. Immers: de meeste stadsbesturen beschikken op vandaag niet over de juiste vaardigheden en een juist kader om wegwijs te raken uit deze ecosystemen. Het is dus slimmer en haalbaarder om dit aan te pakken via clusters van noden. Of met andere woorden: controleerbare en betekenisvolle ecosystemen gericht op een specifieke nood van de gebruiker.

De white paper ‘Raising the bar for smart ecosystems biedt een kader voor het managen van ecosystemen in slimme steden via verschillende stappen: begrijpen, bepalen van de omvang, activeren en ten slotte managen en dienstverlening. Het onderwerp op deze manier structureren, helpt om de belangrijkste uitdagingen te begrijpen.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times