Flexibele verloning vanuit het perspectief van een strategisch verloningsbeleid

Dit artikel brengt meer duiding bij de conclusies van een bevraging in België en Nederland. Daarbij werd vanuit een visie van strategische verloning onderzocht hoe gangbaar het gebruik van flexibele verloningsstelsels is en welke zichtbare resultaten er zijn.

Flexibele afspraken rond verloning (bv. Flexibele stelsels voor extralegale voordelen) bestaan al sinds de jaren ’70. Om bedrijven echter te helpen de klik te maken van ‘best practice’ naar ‘best fit’ is het nodig om dit vanuit een perspectief van strategische verloning te bekijken.

In dit artikel bekijken de auteurs of en hoe flexibele verloning verankerd moet zijn in en gestuurd moet worden vanuit de externe en interne bedrijfscontext. Dat houdt twee zaken in: een strategisch verloningsbeleid is noodzakelijk om beslissingen rond flexibele verloningsstelsels te kaderen en flexibele verloning is een belangrijk instrument vanuit het perspectief van strategische verloning.

Een model voor een strategisch verloningsbeleid

De auteurs stellen het Vlerick-model voor een strategisch verloningsbeleid voor en passen dit model toe op de kwestie van flexibele verloningsstelsels. Meer in het bijzonder bespreken ze welke externe bedrijfsfactoren (bv. belastingwetgeving, arbeidsmarkt, industrie) en interne factoren (bv. bedrijfscultuur, strategie) de implementatie van flexibele verloningssystemen beïnvloeden. In het artikel komen ook concrete resultaten aan bod van een bevraging in België en Nederland naar het gebruik en de werking van flexibele verloningsstelsels.

De auteurs besluiten dat flexibele verloning geen tijdelijke modegril is. In tegendeel: flexibele verloning moet bekeken worden vanuit een strategisch verloningsbeleid (op lange termijn) voordat er beslissingen genomen worden de implementatie.

Bron: Flexible Rewards from a Strategic Rewards Perspective” gepubliceerd in ‘Compensation and Benefits Review’ 2012 44: 40. Onderzoek door professor Xavier Baeten en onderzoeker Bart Verwaeren aan Vlerick Business School.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times