Fortis: in het oog van de storm

Deze casestudy is onderdeel van een reeks en is beschikbaar bij The Case Centre met referentie 414-077-1.

Vanaf 2007 lieten de effecten van de financiële crisis zich voelen bij heel wat organisaties. De Fortis Holding, een Belgisch-Nederlandse dienstverlener op het vlak van bankieren en verzekeren, was daarbij geen uitzondering.

Het eerste deel van de case start met de historische beslissing van de Nederlandse, Luxemburgse en Belgische overheid om de activiteiten van de Fortis Holding (gedeeltelijk) te nationaliseren. De Belgische staat besliste op haar beurt om de bank- en verzekeringsactiviteiten over te hevelen naar de Franse bankgroep BNP Paribas.

Hoewel de auteurs een aantal redenen aanhalen en de context van deze beslissing schetsen, ligt de nadruk doorheen de case op de diverse menselijke gevolgen en emoties die door de gebeurtenissen uitgelokt worden. Dat gebeurt door te schrijven vanuit het standpunt van een HR-manager bij Fortis Bank België, een kleiner segment van de Fortis Holding. Deze emoties vormen de basis van de eerste probleemstelling van deze case: hoe kan je deze emoties in goede banen leiden? Deze probleemstelling wordt verder uitgediept via meer gedetailleerde opdrachten die gelinkt zijn aan onderwerpen als stress management, transitiemanagement en crisiscommunicatie.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times