Helft Belgische werknemers weet niet hoeveel aanvullend pensioen ze ontvangen

  • Belgische werknemer overschat bedrag aanvullend pensioen
  • Werknemer heeft onvoldoende kennis om voordelen flexibel in te vullen
  • Nood aan heldere communicatie via één centraal digitaal platform

Hoewel het besef rond het belang van een aanvullend pensioen stilaan algemeen verspreid is, wordt het bedrag dat de werkgever jaarlijks stort, sterk overschat. Meer dan 1 op 2 werknemers (54 %) heeft zelfs geen idee welke bijdrage zijn werkgever stort in deze zogenaamde tweede pensioenpijler. Meer en heldere communicatie is dus een belangrijk werkpunt, en die willen de werknemers vooral digitaal en via één centraal platform. Dit blijkt uit een onderzoek van Vlerick Business School en AG Insurance.

Vlerick Business School en AG Insurance voerden recent onderzoek naar de houding van werknemers ten aanzien van aanvullend pensioen en gezondheidszorgen1. Professor Xavier Baeten en onderzoeker Said Loyens van het Vlerick Reward Centre peilden bij zo’n 1300 werknemers uit de privésector naar welke voordelen ze krijgen, het belang dat ze eraan hechten, hun tevredenheid en voorkeur inzake communicatie en hun kennis over de voordelen.

Onvoldoende kennis

Slechts 60 % van de bevraagden geeft aan dat ze voldoende kennis hebben over hun hospitalisatieverzekering. Dat cijfer ligt nog lager voor andere voordelen zoals het aanvullend pensioen (54 %), de verzekering gewaarborgd inkomen (51 %) en de overlijdensverzekering (47 %).

Specifiek voor het aanvullend pensioen zegt 54 % niet te weten hoeveel de jaarlijkse bijdrage van hun werkgever bedraagt. Wie het wel weet, overschat dat bedrag enorm volgens professor Xavier Baeten: “Slechts 5 % denkt dat het wettelijk pensioen voldoende zal zijn om de huidige levensstijl verder te zetten. Die boodschap is dus duidelijk aangekomen. Echter: 38 % denkt dat het wettelijke en aanvullende pensioen samen wél voldoende zullen zijn, terwijl dit vaak niet het geval is.”

Welke voordelen vinden werknemers belangrijk?

Het aanvullend pensioen, de hospitalisatieverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen staan bovenaan, en dat zowel binnen de huidige werksituatie als bij een toekomstige werkgever. De overlijdensverzekering wordt (onterecht) als het minst belangrijke voordeel beschouwd. Het belang hiervan stijgt echter recht evenredig met het aantal kinderen die de werknemer heeft.

Xavier Baeten stelde vast dat werkgevers het belang van deze voordelen voor hun medewerkers zwaar onderschatten: “Dat is vooral zo voor het aanvullend pensioen. 39 % van de werkgevers denkt dat dit belangrijk is voor hun medewerkers terwijl, als we het aan de werknemers zelf vragen, 92 % aangeeft dit belangrijk te vinden. Hetzelfde geldt voor de hospitalisatieverzekering maar de kloof is kleiner: 63 % ten opzichte van 90 %. Het is duidelijk dat de ogen van de werknemer open gegaan zijn, zeker wat pensioen betreft. Werkgevers kunnen dus beter andere voordelen zoals wagens afbouwen in plaats van de dekking van deze verzekeringen af te bouwen omdat bijvoorbeeld de premies stijgen.”

Communicatie: uitgesproken voorkeur voor één centraal digitaal platform

De helft van de werknemers zit met vragen rond hun voordelenpakket. Het gaat daarbij vooral over het aanvullend pensioen (78 %) en de hospitalisatieverzekering (51 %). De meeste vragen gaan over dekkingen, waarborgen, en fiscaliteit. Hiervoor stapt men vooral naar de HR-afdeling (37 %), maar ook het internet scoort hoog (36 %) en 1 op 3 vraagt het aan collega’s. Maar met name die laatste twee bronnen leveren vaak geen bevredigend antwoord op.

Zowel jongeren als ouderen willen in de toekomst vooral digitaal kunnen communiceren: zo goed als alle ondervraagde werknemers zijn vragende partij voor een online platform waar ze zelf hun voordelen kunnen consulteren en beheren.

Jean-Michel Kupper, Director Employee Benefits & Health Care bij AG Insurance: “Werknemers willen vooral een centraal online platform (93 %) waar alle informatie over zijn/haar voordelen gebundeld is. Dit, in combinatie met het grote aantal – vaak onbeantwoorde – vragen rond iets wat ze heel erg belangrijk vinden, staaft ons aanvoelen dat er nood is aan een andere, digitale communicatieaanpak. Kijk maar naar de federale site mypension.be, die sinds begin dit jaar al 2 miljoen bezoekers ontving en waar werknemers binnenkort alle informatie over hun aanvullende pensioenen zullen kunnen raadplegen. In navolging van dit lovenswaardige overheidsinitiatief ontwikkelden wij als verzekeraar een gelijkaardig platform. Op ‘My Global Benefits’ krijgen onze aangeslotenen een eenvoudig en volledig overzicht van hun aanvullende voordelen, zowel qua pensioen, gezondheidszorgen als invaliditeit. Binnen afzienbare tijd zullen onze verzekerden er ook het beheer van hun schadegevallen stap voor stap kunnen opvolgen. De eerste reacties zijn alvast erg positief, en we rollen dit nu gaandeweg uit naar al onze klanten.”

Download het volledige rapport 'Supplementary pension and healthcare benefits - employee survey'

1 Hospitalisatieverzekering, overlijdensverzekering, gewaarborgd inkomen bij invaliditeit of ernstige ziekte, en verzekering voor ambulante medische kosten.

Over AG Insurance
Met een globaal marktaandeel van 21,4 % eind 2015 (27,9 % in levensverzekeringen en 16,1 % in verzekeringen Niet-Leven) is AG Insurance marktleider op de Belgische verzekeringsmarkt. AG Insurance verdeelt zijn producten via verschillende kanalen, zodat elke klant op de hem passende manier bediend wordt: via onafhankelijke verzekeringsmakelaars en Fintro-agenten, via de kantoren van BNP Paribas Fortis en bpost bank en via groepsverzekeringen voor grote ondernemingen. AG Insurance telt meer dan 4000 gespecialiseerde medewerkers. Voor meer info, raadpleeg www.aginsurance.be.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times