Hoe jezelf positioneren als FinTech ninja?

Een scène vol opportuniteiten

Het is spannend om met fintech bezig te zijn: nieuwe businessmodellen duiken op, IT-specialisten dringen door tot in de directiecomités, meer mensen krijgen toegang tot gebruiksvriendelijkere financiële producten, en apps werken écht. Een nieuwe generatie voelt aan dat het financiële ons allen aanbelangt en beïnvloedt, en atypische profielen engageren zich in bankieren.

Precies 10 jaar na de financiële crisis is er een groeiende intolerantie voor grootbanken, die sinds 2008 meer dan $300 miljard uitgaven aan boetes ter compensatie voor het breken van regelgeving. Daarbovenop werd meer dan $200 miljard opgebrand aan consultants voor het ‘heruitvinden’ van de rol van de bank. Tot vandaag zien we de status-quo gehandhaafd, eerder dan echte verandering; inspiratiesprints doven uit zonder follow-up, disruptie staat als thema op de ExCo-agenda, maar waar is echte verandering?

Onderzoekster Tine Holvoet bedacht speelse labels als BANKER, TECH, HYPE en NINJA, die zowel traditionele bankiers als niet-zo-typische financiële professionals uitdagen om positie in te nemen in de financiële sector. De labels helpen kritisch te reageren en interacties met banken, fintech start-ups, toezichthouders en eindgebruikers scherp te stellen.

Download de whitepaper

BANKER

Vandaag worden masterplannen zoals PSD II, MiFID II/MiFIR en GDPR uitgerold om de financiële industrie open te stellen voor concurrentie, en burgers bewust te maken van hun rechten. Open API-opportuniteiten zorgen voor nieuwe producten en services die in co-creatie tot stand komen. In dat opzicht zijn zowel toezichthouders als traditionele bankiers de eersten om expliciet te stellen dat geen enkele uitdaging monodisciplinair is. Ze nodigen nieuwe partijen uit aan de fintech-tafel.
SUPERKRACHT: een platform creëren voor complementaire innovatie.

TECH

We kunnen spreken van twee verschillende stammen: Suits vs Jeans. Bankiers vliegen business class naar het volgende digital symposium, maar techneuten reizen met Ryanair. Deze TECHIES noemen zichzelf ‘researchers’, dragen hoodies en delen pizza’s. En terwijl BANKERS goochelen met financiële afkortingen, spelen ze met veel ‘swag' hun 'bug bounties'.
SUPERKRACHT: doordachte analyse en make-it-work applicaties.

HYPE

Het HYPE-label trekt nieuwe mensen aan. Dit profiel is typisch ook betrokken bij andere hypes, zoals de internetbubbel, cleantech, regtech, edtech etc. Als managers, eerder dan experts, hebben zij de neiging om een brug te slaan tussen BANKER en TECH. Door beide soorten jargon te vereenvoudigen en vulgariseren maken ze fintech tastbaar en sexy.
SUPERKRACHT: katalyseren van wederzijdse uitdagingen en het wekken van interesse bij beleggers.

NINJA

BANKER, TECH en HYPE kunnen uitgroeien tot echte fintech NINJA’s. Wie de rol van NINJA opneemt, voelt zich gesterkt om collectief actie te ondernemen. NINJA’s breken dapper met het zogenaamd ‘legacy’ bankieren, en dragen bij aan de grotere uitdagingen.
SUPERKRACHT: realisatie van engagement en duurzame oplossingen.

Sleutels voor succesvolle samenwerking

Door de samenwerking tussen deze groepen te analyseren, blijkt één vaardigheid bijzonder pertinent: het vermogen om elkaars taal te spreken, voorbij acroniemen en jargon. Sinds 2016 testen we deze labels in fintech boot camps op Vlerick Business School. De labels zijn zo ontworpen dat ze persoonlijke en zinvolle posities symboliseren. De poëzie die schuilt in BANKER, TECH, HYPE en NINJA, helpt een nieuwe trots te vinden bij het werken in de financiële dienstverlening. Samen met meer dan 150 Masters en MBA-studenten zoomen we in op de nieuwe profielen die het opkomende fintech ecosysteem genereert. Een heel aantal van hen staat te popelen om aan de slag te gaan en echte verandering te realiseren.

Tine Holvoet wordt gewaardeerd voor haar multidisciplinaire aanpak. Ze concentreert zich op innovatie en disruptie. Ze is van mening dat Finance een onzichtbare en geïntegreerde service wordt, aangeboden door wereldwijde, cross-industriële ecosysteemspelers, waar financiële inclusie cruciaal is. Ze doceert ondernemerschap & key financials aan uiteenlopende profielen als social designers en muziek-producenten en zetelt in de raad van bestuur van Fintech Belgium

Ontdek onze expertise in financiële dienstverlening

Wil je weten wat we nog meer te bieden hebben rond financiële dienstverlening? Gezien de financiëledienstensector vele aspecten kent, heeft ons Vlerick Centre for Financial Services een brede kijk op deze sector ontwikkeld. We staan in nauw contact met verschillende spelers zoals banken, verzekeraars en instanties actief op het vlak van marktinfrastructuur. We coveren een brede waaier aan domeinen, gaande van financieel management en regelgeving tot business- en operationeel management, en FinTech.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times