Klimaat voor groei verbetert

Resultaten van de Entrepreneurial Growth Monitor

Het algemene klimaat om een bedrijf te doen groeien, te kopen of te verkopen is momenteel beter dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de eerste Entrepreneurial Growth Monitor, een onderzoek waarmee Vlerick-professor Hans Crijns en Marc Cosaert (partner EY) voortaan elk jaar poolshoogte nemen van wat leeft bij Vlaamse ondernemers.

Aan het onderzoek werkten 97 ondernemers en 65 experten (bankiers, verzekeraars, investeerders, consultants, enz.) mee. De Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) werd in juni gehouden en plaatst de bevindingen van de afgelopen 12 maanden tegenover de verwachtingen van de komende 12 maanden. Het antwoord op elke vraag wordt vervat in een trendindicator, een getal dat in één oogopslag de evolutie over een periode weergeeft.

Gematigd positief

De respondenten zijn over het algemeen gematigd positief om een bedrijf te doen groeien. Vooral de verwachtingen om een bedrijf te doen groeien en een bedrijf te verkopen, zijn een stuk beter dan in juni 2013-juni 2014. De groei ziet men voornamelijk op de Europese en de wereldmarkt.

Professor Hans Crijns: “Opmerkelijk is het verschil tussen proactieve, offensieve maatregelen van de ondernemers tegenover de reactieve, defensieve maatregelen die de experts naar voren schuiven. Net als bij de contradictie tussen focus en risicospreiding gaat het om een creatieve spanning, om het vinden van een juiste balans.”


Figuur 1: Trendindicatoren algemeen ondernemingsklimaat

Competitiviteit en financiering

Gevraagd naar de graad van competitiviteit blijft de verwachting van zowel ondernemers als experten gelijklopend: die zal dalend blijven. Qua financieringsmogelijkheden is de trend eensluidend positief: men verwacht dat er voldoende private equity beschikbaar zal zijn, terwijl de kosten voor een banklening gelijk zullen blijven.

Door dat grote aanbod is kapitaal ook goedkoop. Intussen wordt er wél omzichtiger mee omgesprongen”, weet Marc Cosaert. “De crisis van de voorbije jaren heeft er voor gezorgd dat kapitaalverschaffers veel strenger naar opportuniteiten kijken. Bij EY begeleiden we talloze dossiers van starters, maar vooral van groeibedrijven. Vroeger keurden we misschien 40 procent van de dossiers goed, nu is dat nog slechts 20 procent. De projecten die het halen, zijn dan wel de sterkste.

6 EY-tips voor succesvolle groei

EY is strenger geworden in de selectie van groeidossiers. Marc Cosaert geeft 6 criteria die het verschil maken.

  1. Commitment
  2. Scherpe focus
  3. Belangrijk marktaandeel in een (niche)segment
  4. Een degelijk en strategisch plan
  5. Sterke IT-ondersteuning
  6. Realistische inschatting van risico’s en opportuniteiten

Te doen of te laten?

Ondernemers: wat te doen

Experts: wat te laten

1. kostenbesparende innovaties

1. strategie herzien

2. nieuwe producten sneller lanceren

2. geplande investeringen uitstellen

3. eigen kapitaal verhogen

3. geplande aanwervingen schrappen

Download alle resultaten van de Entrepreneurial Growth Monitor.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times