Managing for Performance Excellence

Een motiverend bedrijfsklimaat ligt aan de basis van hoogperformante bedrijven

Een aantal vaak gehoorde misvattingen. Performance Management:

  • neemt teveel tijd in beslag
  • is de investering niet waard
  • resulteert zelden in diepgaande veranderingen
  • is uitsluitend een kwestie van meten en rapporteren
  • is iets wat zich op een corporate bedrijfsniveau afspeelt

Ontdek hoe je performance management echt kunt doen werken!

Wat zijn de ingrediënten die toelaten om performance management effectief aan te pakken? Managing for Performance Excellence is een praktisch, Engelstalig boek dat de lezer een duidelijk en geïntegreerd kader aanreikt om performance management echt te doen werken.

Performance management is een strategische en geïntegreerde aanpak om te komen tot het leveren van duurzame bedrijfsprestaties. Het zorgt ervoor dat een bedrijf de juiste acties onderneemt om zijn strategie uit te voeren en waarde te creëren. Aan de grondslag ligt een goed gestructureerd proces: plannen, doelen stellen, meten en opvolgen, rapporteren en evalueren.  De stappen in het performance management proces klinken eenvoudig, en zijn dat ook. Maar een gestroomlijnd proces blijkt niet voldoende om uit te groeien tot een hoogperformant bedrijf dat blijvend succes heeft. Hoe vermijd je dat het uitdraait op louter rapportering en administratie?

Het bedrijfsklimaat als facilitator

De uitdagingen en valkuilen situeren zich echter op een ander niveau, namelijk een achterliggende bedrijfscontext die performance management faciliteert. Vertrekkende vanuit een diepgaande analyse van concrete bedrijfssituaties en talrijke voorbeelden, verduidelijken de auteurs de mogelijke struikelblokken en ze reiken vier cruciale en essentiële factoren aan waarvoor bedrijven oog moeten hebben: een strategische focus, een motiverend bedrijfsklimaat, een bedrijfsstructuur die de samenwerking bevordert en een goede informatie-infrastructuur.

Het boek combineert academische inzichten met praktisch toepasbare voorbeelden. Via concrete en waargebeurde cases die een aantal uitdagingen illustreren, wordt duidelijk gemaakt waar het fout kan lopen, maar ook hoe je performance management echt kunt doen werken zodat het geen lege doos wordt. Je zult leren hoe de vier faciliterende factoren elkaar kunnen versterken om obstakels te overwinnen zodat performance management jouw bedrijf kan helpen om niet alleen de doelstellingen te realiseren, maar nog veel meer dan dat.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times