Overnameprijzen in België bereiken absolute recordhoogte

De Belgische fusie- en overnamemarkt lijkt stilaan aan zijn plafond. Niet alleen het aantal overnametransacties, maar ook de verkoopprijzen stegen in 2017 voor het vijfde jaar op rij. De hoogste waarderingen zien we in de vastgoedsector, gevolgd door farma, technologie en gezondheidszorg. De vraag is groter dan het aanbod en de concurrentie neemt toe. Daarbij vertonen ook steeds meer buitenlandse spelers interesse in Belgische bedrijven. Gezien een verwachte verdere stijging voor 2018 dreigt het gevaar van oververhitting, waarbij de winstgevendheid niet meer in verhouding staat tot de overnamerisico’s. Ten slotte valt ook de sterke stijging van de schuldfinanciering op, terwijl het aandeel van het eigenvermogen in een transactie daalt.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de M&A Monitor, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 150 Belgische fusie- en overname-experten en -adviseurs, waaronder private equity investeerders, brokers, bankiers, advocaten en corporate finance adviseurs. Het onderzoek peilt enerzijds naar hun ervaringen op de M&A-markt en de deals waar ze bij betrokken waren in 2017, en anderzijds naar hun verwachtingen voor dit jaar. Het onderzoek werd uitgevoerd door professor Mathieu Luypaert en onderzoeker Gianni Spolverato van het Centre for Mergers, Acquisitions & Buyouts aan Vlerick Business School in samenwerking met Bank J.Van Breda & Co, BDO, Gimv en NautaDutilh.

Belgische fusie- en overnamemarkt al vijf jaar op rij in de lift

 • 81% stelde in 2017 een stijging van het aantal M&A-transacties vast; de meerderheid geeft zelfs een stijging van meer dan 10% aan
 • Ook de buitenlandse interesse stijgt: 67% zag een toename van het aantal overnames van Belgische bedrijven door buitenlandse spelers
 • Gevraagd naar de stimulansen voor de hausse op de markt verwijzen de respondenten vooral naar de beschikbare cash (zowel bij private equite spelers als corporates) en het economisch vertrouwen. De markt wordt aangestuurd vanuit de verkoopzijde gezien de vraag groter is dan het aanbod.
 • Hoewel bezorgd voor een oververhitting van de markt, zegt 2 op 3 respondenten dat ze voor 2018 opnieuw een stijging verwachten; slechts 25% verwacht dat de markt stabiliseert.
 • De respondenten zijn eerder negatief over de hervormingsmaatregelen uit het zomerakkoord: alleen de verlaging van de vennootschapsbelasting en de fiscale consolidatie kunnen volgens hen een stimulans zijn voor de fusie- en overnamemarkt.

Prijszetting

Ook de overnameprijzen stijgen voor het vijfde jaar op rij, en dat over alle sectoren heen.

 • Terwijl in 2013 bij een overname nog gemiddeld 5 keer de EBITDA-waarde (d.i. de operationele kasstroom) betaald werd, was dat in 2017 6,7.
 • Opmerkelijk voor 2017 is ook een prijsstijging in het segment van kleinere deals (< 5 miljoen euro); voor het eerst komen we daar uit op gemiddeld 5 keer de EBITDA.
 • In het segment boven 100 miljoen euro worden bedrijven verkocht voor gemiddeld 8,8 keer de EBITDA.

In tijden van economisch herstel en makkelijke toegang tot goedkope financiering is de stijging van de overnameprijzen op zich geen verrassing,” zegt professor Mathieu Luypaert. “De vraag is echter wanneer de limiet bereikt is. Een verkoop aan 6,7 keer vertaalt zich in een verwacht investeringsrendement van ongeveer 15%. Als de prijzen nog verder stijgen, dan komen we in een situatie waar het rendement van de investering niet meer in verhouding staat tot het genomen risico. Hopelijk beseffen zowel de strategische als financiële kopers dat ook.” 

Voor het eerst maakt de M&A Monitor ook een onderscheid tussen overnameprijzen per sector.

 • De hoogste waarderingen vinden we terug in de technologische sector en de gezondheidszorg (beiden 8,2) en de farmaceutica (9,2); absolutie koploper is vastgoed (9,3).
 • De prijzen liggen relatief lager in retail (5,3), transport en logistiek (5,7) en bouwsector (6). Deze sectoren worden gekenmerkt door een trage groei en zijn sterk afhankelijk van assets.

Een hoge waardering heeft niet alleen te maken met bedrijfsgrootte, maar kan ook het gevolg zijn van een sterk groeipotentieel van het bedrijf in kwestie. Ook de risicogevoeligheid van de sector waarin het bedrijf opereert – bij vastgoed is het risico zeer laag – heeft een invloed op de overnameprijs. Het feit dat we nu ook over gegevens voor specifieke sectoren beschikken, verhoogt de praktische relevantie van dit onderzoek inzake het bepalen van prijsverwachtingen,” aldus Mathieu Luypaert.

Hoe worden overnametransacties gefinancierd?

 • Opvallend voor 2017 is de sterke stijging in schuldfinanciering over alle sectoren en dealsegmenten heen; banken hebben dus behoorlijk wat vertrouwen in de winstgevendheid van overnamedeals.
 • Het gemiddelde aandeel van financiering door middel van aandelenkapitaal in een transactie daalde van 33% in 2016 naar 21% in 2017.

Wat drijft kopers in hun overnamezoektocht?

 • Top 3 bij strategische kopers: 1/ schaalvoordeel; 2/ toegang tot nieuwe technologieën / markten; 3/ cross-selling
 • Top 3 bij financiële kopers: 1/ omzetverbetering; 2/ buy-and-build: 3/ margeverbetering

Hoe verloopt het dealproces?

 • Het initiatief ging in 2017 vaker uit van de verkoper (69% van de deals vs. 63%).
 • 50% van deze door de verkoper geïnitieerde transacties verlopen via een veiling (43% in 2016); ook opvallend is dat meer kleinere bedrijven via een veiling verkocht worden. “Dat heeft vooral te maken met de sterke concurrentie en een stijgend aantal familiebedrijven dat gebruik maakt van veilingen.”
 • Gemiddeld brachten in 2017 5 partijen een bod uit per over te nemen bedrijf.
 • Gemiddeld duurt een overnameproces van eerste contact tot afronden van de deal 6 maanden; 49% (versus 43% in 2016) geeft aan dat het langer dan 6 maanden duurt.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times