Rekrutering en selectie belangrijkste performantie indicator van HR-afdelingen in België

De hoofdprioriteit van de Belgische human resources afdelingen ligt nog steeds bij leiderschapsontwikkeling, rekrutering & selectie en talentmanagement. Dat blijkt uit de derde opeenvolgende jaarlijkse HR Barometerstudie van HR-consultancy bedrijf Hudson en Vlerick Business school. Dit jaar ging de HR Barometerstudie dieper in op de impact van het Belgische personeelsbeleid op de organisatie. Rekrutering en selectie blijft naast de betrokkenheid van de medewerkers en absenteïsme de belangrijkste indicator waarop HR beoordeeld wordt. Maar zelf zouden de HR-directeuren zich liever ook beoordeeld zien op change management en opleiding & ontwikkeling.

HR-analytics en diversiteit blijven laag scoren op de HR prioriteitenlijst. Opvallend dit jaar is dat het vertrouwen in de economie groeit en dat HR-verantwoordelijken voorbereiding op een groei meer naar de voorgrond willen schuiven.

Grote impact, maar nog grotere uitdagingen

Maar liefst 94% van de bevraagde bedrijven heeft een HR-verantwoordelijke in het directieteam zitten, wat hen de nodige inspraak in het beleid geeft. Opvallend is dat HR-verantwoordelijken in grote mate betrokken worden in de bedrijfsstrategie, maar minder in de implementatie daarvan. HR zorgt er voornamelijk voor dat de juiste attitudes en gedrag aanwezig zijn in de organisatie en ze spelen een belangrijke rol in het connecteren, coalities bouwen en compromissen zoeken. De meeste HR-verantwoordelijken zouden graag change management als grootse opportuniteit op de agenda willen zetten, in de praktijk echter wordt de performantie van HR  het meest beoordeeld op het succes van de rekrutering en selectie.

Verschuiving van prioriteiten nodig

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat de meeste bedrijven zich wel willen voorbereiden op de verwachtte economische groei en daarmee gepaard gaande veranderingen binnen de bedrijfscultuur, maar vaak (nog) geen duidelijk plan van aanpak hebben. We merken ook dat bedrijven meer voorrang geven aan talentmanagement wanneer de winst van het bedrijf voorop staat, maar dat dit beduidend minder aandacht krijgt wanneer de focus ligt op het laag houden van de bedrijfskosten. Financiële resultaten en bedrijfsdoelstellingen krijgen voorrang op het HR-beleid.

Trends van 2016 blijven behouden

Verder zien we weinig verandering in eerder vastgestelde trends. Het aanwerven van oudere werknemers, buitenlandse personeelsleden en personen met een handicap is - ondanks de maatschappelijke aandacht – nog steeds geen doel op zich van personeelsdiensten. Ook wordt er weinig gebruik gemaakt van HR-analytics, waarmee de beleidslijnen van de organisatie op een strategische wijze kunnen worden uitgezet. Leiderschapsontwikkeling – het topic dat uitvoerig in 2016 werd onderzocht – blijft het goed doen en de bevraagde HR-verantwoordelijken vinden zelf dat ze goed scoren en voldoende initiatieven ontplooien in die richting.

Over de HR Barometer

De HR Barometer is een studie naar aanleiding van de nauwe samenwerking tussen HR-consultancybedrijf Hudson en Vlerick Business School. Ellen Volckaert, Manager binnen het Hudson Research & Development departement, en Professor Dr. Dirk Buyens, Hoofd HRM Centre aan Vlerick Business School, hebben dit rapport samen geschreven. Ze deden hiervoor navraag bij de HR-verantwoordelijken van de Bel 20 en de 200 grootste Belgische bedrijven in termen van aantal werknemers. 55 organisaties namen deel aan de studie, samen vertegenwoordigen deze bedrijven om en bij de 250.000 Belgische werknemers.

Over Hudson
Over de hele wereld, maar ook heel dichtbij, verbindt, adviseert en ondersteunt Hudson organisaties en hun werknemers om zo wederzijds succes te boeken. Onze gespecialiseerde oplossingen voor Permanente Rekrutering, Interim Management en Talent Management helpen om het beste uit uw mensen te halen, door een toegevoegde waarde en een stijgende productiviteit te garanderen in elke fase van de hr-levenscyclus. In België begon Hudson in 1982 als De Witte & Morel – de partner voor organisaties die topprofessionals wilden rekruteren en ontwikkelen. In 2008 werd De Witte & Morel officieel Hudson.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times