Durfkapitaalinvesteerders en business angels zetten onbenutte productiemiddelen of 'slack' om in winst en prestaties

Deze studie richt zich op 'slack resources' in ondernemende bedrijven en hoe durfkapitaalinvesteerders en business angels van deze 'overtollige middelen' gebruikmaken om de winst en de prestaties van een bedrijf te verbeteren.

Slack resources worden gedefinieerd als activa waarover een bedrijf beschikt boven zijn operationele vereisten. Overtollige middelen kunnen zowel verwijzen naar de geldmiddelen van het bedrijf als naar zijn menselijke kapitaal.

Financiële slack verwijst naar de liquide activa of de overtollige financiële middelen die overblijven nadat de elementaire bedrijfskosten zijn betaald. Menselijke slack verwijst naar het aantal werknemers boven datgene dat nodig is om aan de operationele vereisten te voldoen. Beide typen van slack resources zijn van kritiek belang voor het ontstaan en de ontwikkeling van ondernemende bedrijven.

De manier waarop slack resources worden beheerd, kan een invloed hebben op de prestaties van een bedrijf. Een manager die de markt goed aanvoelt, is bijvoorbeeld misschien beter in staat om slack resources toe te wijzen aan ondernemingsinitiatieven die de resultaten en de rendabiliteit van het bedrijf bevorderen.

De studie van de Universiteit Gent/Vlerick Business School heeft een aantal hypothesen getest op een staal van 1 215 niet-beursgenoteerde bedrijven, waaronder bedrijven die konden profiteren van durfkapitaal, die werden gesteund door business angels en vergelijkbare bedrijven die geen steun van dergelijke investeerders genoten.

Door verschillen te onderzoeken tussen de twee typen particuliere investeerders en de rol die zij speelden in de ondernemingen waarvan zij eigenaar waren, biedt deze studie inzichten in de relatie tussen externe investeerders en ondernemers.

De studie keek naar wanneer, waar en hoe er aan slack resources waarde werd onttrokken.

Eerdere studies veronderstellen dat managers autonoom beslissingen nemen bij het beheer van hun middelen. Maar managers werken maar zelden geïsoleerd en worden vaak beïnvloed door machtige externe partners, vooral durfkapitaalverstrekkers en business angels.

Het is een goed gedocumenteerd feit dat durfkapitaalverstrekkers en business angels ondernemers helpen, maar we hebben maar weinig inzicht in de manier waarop. Deze studie voert aan dat durfkapitaalinvesteerders en business angels door hun actieve betrokkenheid bij ondernemende bedrijven een bron van waardecreatie vormen.

Uit de studie bleek dat durfkapitaalinvesteerders de financiële en menselijke slack beter konden inzetten om de bedrijfsprestaties te verbeteren, terwijl business angels er alleen in slaagden om menselijke slack optimaal te benutten. Bovendien waren durfkapitaalinvesteerders slechts iets beter in het helpen van ondernemers om waarde aan menselijke slack te onttrekken dan business angels, en deden ze het niet beter op het vlak van financiële slack.

Tot besluit werd ontdekt dat bedrijven die toegang hadden tot durfkapitaal en waarin investeerders over een hoog eigendomsbelang beschikken, meer succes hadden in het gebruik van financiële en menselijke slack om de bedrijfsprestaties te stimuleren, een effect dat aanzienlijk sterker is dan wanneer business angels over een hoog eigendomsbelang beschikken.

Lees hier het volledige artikel (engels). 

Bron: “The Relationship between Slack Resources and the Performance of Entrepreneurial Firms: The Role of Venture Capital and Angel Investors” (Journal: ‘journal of management studies). Door professoren Veroniek Collewaert (Vlerick Business School) en Tom Vanacker (Universiteit Gent) en onderzoeker Ine Paeleman (Universiteit Gent).

Durfkapitaalinvesteerders en business angels zetten onbenutte productiemiddelen of 'slack' om in winst en prestaties

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times