Gezocht: de mens achter open innovatie

Meer en meer ondernemingen opteren voor een open innovatie strategie, waarbij ze ervoor kiezen om over de eigen organisatiemuren heen kijken en samen te werken met onderzoekscentra, bedrijven en andere partners. Open innovatie werd tot nog toe bestudeerd vanuit strategisch oogpunt; vaak werd echter het menselijke aspect over het hoofd gezien. Open innovatie daadwerkelijk stimuleren vereist namelijk specifieke people management praktijken en een aangepaste bedrijfscultuur. Traditionele HR praktijken daarentegen zijn vaak gericht op het aanmoedigen en versterken van individuele prestaties en ontwikkeling, waardoor ze potentieel een hindernis vormen voor open innovatie.

Innovatie komt niet langer uitsluitend binnen de bedrijfsmuren tot stand, ondernemingen betrekken er meerdere partners bij, van kennisinstellingen tot andere bedrijven. Niet alleen grote ondernemingen kiezen voor open innovatie, ook steeds meer KMO’s. Open innovatie is bovendien niet alleen een zaak van hoogtechnologische sectoren, ook andere sectoren innoveren steeds vaker op deze manier.

Open innovatie is mensenwerk. People management en de bedrijfscultuur zijn dan ook cruciaal. Daar wringt echter vaak het schoentje: medewerkers worden onvoldoende gestimuleerd om over de grenzen van het bedrijf of de bedrijfseenheid heen te innoveren.

Deze studie van het Flanders DC Kenniscentrum door professor Katleen De Stobbeleir en onderzoeksters Angie Van Steerthem en Fauve Delcour aan Vlerick Business School gaat na hoe organisaties met de juiste menselijke accenten open innovatie kunnen stimuleren. Daarvoor wordt geput uit een grondige literatuurstudie en interviews met experten en organisaties die open innovatie succesvol in praktijk brengen.

Lees het volledige artikel.

Bron: “De menselijke factor in open innovatie: hoe people management open innovatie kan stimuleren” – Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School. Onderzoek door professor Katleen De Stobbeleir en onderzoeksters Angie Van Steerthem en Fauve Delcour aan Vlerick Business School.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times