Zoek artikels

10 resultaten Aantal resultaten per pagina
1
 1. De toekomst van distributienetbeheerders

  De energietransitie zorgt ervoor dat het hele energie-ecosysteem verandert. De laatste jaren raakt de productie en distributie van elektriciteit steeds meer gedecentraliseerd. De DNB’s vormen nu de spil en beheren het stroomnet, en alle nieuwe marktdeelnemers – producenten en prosumenten - staan te trappelen om zich op dat net aan te sluiten en de energie te gebruiken. In 2018 organiseerde de DNB-leerstoel twee workshops over actuele thema's die te maken hebben met de toekomst van DNB's: (1) energiegemeenschappen en (2) regulatory sandboxes. Deze whitepaper geeft een overzicht van de bevindingen en inzichten uit iedere workshop.

 2. Electricity network

  Regulering van elektriciteitsnetwerken: wat moet je weten

  Sinds de start van de liberalisering eind jaren 1990 is de elektriciteitsmarkt drastisch veranderd. Voor nieuwkomers is het vaak moeilijk om te begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn, of om te appreciëren welke weg er werd afgelegd. Voor wie op zoek is naar een historisch perspectief en handvatten voor de toekomst is er Electricity Network Regulation in the EU – The Challenges Ahead‎ for Transmission and Distribution van professor Leonardo Meeus, directeur van het Vlerick Energy Centre, en Jean-Michel Glachant, directeur van de Florence School of Regulation en houder van de Loyola de Palacioleerstoel over het energiebeleid van de EU.

 3. Renewable energy generation

  De mogelijkheden van hernieuwbare energie ten volle benutten

  Beleidswijzigingen en technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de geïnstalleerde capaciteit aan hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie en zonne-energie, flink is toegenomen. Het gevolg daarvan is dat we heel wat meer (variabele en gedecentraliseerde) hernieuwbare elektriciteit produceren. Consumenten worden steeds vaker prosumenten. De huidige structuur van de elektriciteitsmarkt maakt het echter erg moeilijk om met de gevolgen van deze verschuiving om te gaan. Hoe kunnen we écht profiteren van hernieuwbare energie? In haar doctoraatsthesis maakt Ariana Ramos een kwalitatieve en – wat vooral belangrijk is – een kwantitatieve analyse van de uitdagingen, en geeft ze een aantal mogelijke oplossingen.

 4. Enedis logo

  Enedis – de markt maken in plaats van kraken

  Enedis, een dochtermaatschappij van EDF staat in voor de laatste schakel in de toelevering van elektriciteit in het grootste deel van Frankrijk. Deze casestudy bekijkt een bedrijf dat de ambitie heeft om zichzelf te transformeren tot een toonbeeld voor de energiesector in dit digitale tijdperk en analyseert de start en ontwikkeling van het digitale transformatie programma bij Enedis over de periode van 2014 tot 2016.

 5. What every DSO should know about digital

  Energiesector maakt zich op voor digitale transformatie

  Distributienetbeheerders staan voor een radicale, digitale transformatie van hun zakenmodel. Naast pure beheerder van fysieke infrastructuur, zouden ze straks ook een rol kunnen krijgen als datahub of neutrale verspreider van energiedata. Komt er een ‘Uberisering’ van de energiesector aan? Stijn Viaene, professor aan Vlerick Business School, denkt alvast van wel.

 6. De energiemarkt: vele tinten grijs

  Energie en elektriciteit worden doorgaans geassocieerd met de kleur groen. Niet zo voor professor Leonardo Meeus: “Vandaag is grijs de kleur bij uitstek. Geen saai, maar een spannend grijs.” Twintig jaar geleden was bijna de volledige energiewaardeketen in handen van een enkele partij. Tegenwoordig zijn er verschillende spelers verantwoordelijk voor verschillende activiteiten. In de marge van het distributienet zijn er allerlei nieuwe activiteiten ontstaan die nog niet op EU-niveau of nationaal gereguleerd zijn.

 7. Wie leidt de energiemarkt in 2030?

  De toekomst van de energiesector, en in het bijzonder het landschap van netbeheerders, wordt bepaald door heel wat onzekere factoren. Volgens het Vlerick Energy Centre en een aantal grote spelers uit de sector vragen twee van die onzekerheden een meer diepgaande analyse gezien ze belangrijker zijn en groot potentieel hebben om de elektriciteitssector radicaal te veranderen: consumentenbetrokkenheid en een gedecentraliseerde productie. Afhankelijk van de mate van consumentenbetrokkenheid bij energiekeuzes en de decentralisatie van de energievoorziening werden vier scenario’s ontwikkeld. Zij beschrijven hoe de Europese energiemarkt er in 2030 zou kunnen uitzien.

 8. Europese distributienetwerkbeheerders staan voor ingrijpende veranderingen in de energiesector

  Een recente enquête over de toekomst van de distributienetwerkbeheerders (DNB's) door het Vlerick Energy Centre in nauwe samenwerking met KPMG toont aan dat topmanagers bij DNB's over heel Europa verwachten dat hun rol en werkomgeving ingrijpend zullen veranderen. Daniel Dobbeni, voorzitter van het Vlerick Energy Centre, legt uit: "De productie van elektriciteit gebeurt steeds vaker gedecentraliseerd of op basis van hernieuwbare energiebronnen, terwijl ook de consument vandaag evolueert naar een verbruiker die zelf energie produceert. Deze ontwikkelingen zullen grote veranderingen teweegbrengen in de energiesector. Om het licht brandend te houden, moeten de industriële spelers snel nieuwe kennis verwerven en ervaringen uitwisselen."

 9. Casestudie

  Geïntegreerd supply chain management bij Eandis

  Eandis, de distributeur van elektriciteit in België, staat op het punt om een meerjarenproject te lanceren waarbij in verschillende fasen slimme meters geïmplementeerd worden. Deze case biedt een gedetailleerde analyse van de uitdagingen van een bedrijf dat vanuit supply chain perspectief aanvankelijk vooral gebaseerd is op goederen en dat omgevormd wordt tot een bedrijf dat gebaseerd is op data.

 10. Energie verhandelen of niet?

  Wat is de invloed van het regelgevingskader voor investeringen in transmissie op het kostenplaatje van hernieuwbare energie in de EU? Binnen het huidige regelgevingskader gebeurt de planning van transmissie-investeringen voornamelijk op nationaal niveau. Dit kan leiden tot suboptimale transmissie-investeringen, namelijk die waarbij het nationale welzijn boven het Europese welzijn wordt geplaatst, want een grensoverschrijdend project opgestart door de ene lidstaat kan worden vertraagd of zelfs tegengehouden met een veto door de andere betrokken lidstaten. Investeringen in transmissie-infrastructuur zijn echter cruciaal om grensoverschrijdende handel in hernieuwbare energie mogelijk te maken. Waarom? Omdat dergelijke handel de kosten zou helpen verlagen om de nationale streefcijfers voor hernieuwbare energie te behalen. De vraag is dus of het huidige onvolmaakte regelgevingskader eigenlijk een probleem is.

1
10 resultaten Aantal resultaten per pagina