Zoek artikels

144 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. intellectuele eigendom

  Goed beheer van intellectuele eigendom is bevorderlijk voor het succes van innovatie-ecosystemen

  Hoe kan een coördinatiemodel op basis van intellectuele eigendom van belang zijn voor het succes van een innovatie-ecosysteem? Vlerick-professor Bart Leten en zijn collega’s zijn erin geslaagd antwoorden te formuleren op deze vraag. Daarvoor namen ze imec onder de loep, een onderzoekscentrum op het gebied van nano-elektronica met hoofdzetel in België. Het onderzoek toont aan dat het beheer van intellectuele eigendom bevorderlijk is voor het succes van innovatie-ecosystemen, aangezien het waardepotentieel zo voor alle ecosysteempartners wordt bepaald.

 2. cocreatie

  Op naar een cocreatieve economie

  In een markt die steeds dynamischer wordt – en is gekenmerkt door veeleisende klanten, een toegenomen concurrentie en een economische neergang – betrekken bedrijven hun klanten bij de vernieuwing van hun dienstenaanbod en het creëren van waarde. Dit proefschrift verschaft inzicht in de voorwaarden waaronder bedrijven en hun stakeholders voordeel kunnen halen uit de cocreatie van waarde. Daarnaast is er een overkoepelend kader voor de cocreatie van waarde en wordt toegelicht welke implicaties dit kader inhoudt voor bedrijfsleiders die geïnteresseerd zijn in de cocreatie van waarde als een manier om de klantbetrokkenheid te stimuleren.

 3. e-business

  Hoe e-businessinitiatieven plannen in gevestigde bedrijven?

  Voor heel wat grote en gevestigde bedrijven — nog steeds het gros van de economie — is het niet gemakkelijk om de kansen en moeilijkheden te analyseren die het internet creëert. Steve Muylle, professor marketing en digitale strategie bij Vlerick, en Amit Basu, professor informatiesystemen aan de Cox School of Business (Dallas, Texas, VS), ontwikkelden samen een planningsproces dat al met succes werd toegepast in verscheidene gevestigde bedrijven. Het proces plaatst e-business in perspectief en helpt het beheersbaar te maken.

 4. Postdigitale innovatie in de financiële dienstensector

  De behoeften en verwachtingen van consumenten veranderen en de zogenaamde ‘postdigitale’ technologieën maken hun opmars – denk maar aan big data, sociale netwerken, mobiele toepassingen, cloud computing en cybertoepassingen. Dit alles zet de financiële dienstensector ertoe aan zijn operationele en bedrijfsmodellen grondig te herdenken en nieuwe kansen – vooral op het gebied van mobiele toepassingen – aan te grijpen. In de komende jaren wordt het een grote strategische uitdaging om een of meer van deze technologieën te gebruiken om de postdigitale bedrijfsinnovatie aan te sturen.

 5. Open innovatie in HR

  Gezocht: de mens achter open innovatie

  Meer en meer ondernemingen opteren voor een open innovatie strategie, waarbij ze ervoor kiezen om over de eigen organisatiemuren heen kijken en samen te werken met onderzoekscentra, bedrijven en andere partners. Open innovatie werd tot nog toe bestudeerd vanuit strategisch oogpunt; vaak werd echter het menselijke aspect over het hoofd gezien. Hoe kunnen organisaties met de juiste menselijke accenten open innovatie stimuleren?

 6. businessangel

  Vertrouwen tussen businessangels en ondernemers: de positieve en negatieve kanten

  Businessangels spelen een belangrijke rol bij het leveren van startkapitaal aan bedrijven. Het wederzijdse vertrouwen tussen de investeerder en de ondernemer is al even belangrijk als het succes van deze bedrijven. Een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Maastricht en Vlerick Business School ging na hoe de gepercipieerde vertrouwensband tussen businessangels en ondernemers de door de businessangel gepercipieerde prestaties van het bedrijf beïnvloedt. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtes bij toonaangevende ondernemers en businessangels in 54 Belgische bedrijven.

 7. Casestudie

  Autoparts: analyse en waardebepaling van een noodlijdende buy-out door een private equity investeerder

  Eind 2008 stond Autoparts, een Nederlandse leverancier van auto-onderdelen, op de rand van het faillissement. De oorzaak lag bij een grote kloof tussen eigen en vreemd vermogen in combinatie met lagere inkomsten door de wereldwijde economische crisis. Deze casestudy beschrijft een private equity investering in een noodlijdend bedrijf dat een operationele en financiële herstructurering ondergaat. Er ligt een sterke focus op de waardebepaling van een bedrijf in slechte papieren.

 8. Casestudie

  Het communiceren van BPM – Rollenspel

  Vaak worden mensen die in de praktijk met BPM bezig zijn, geconfronteerd met situaties waarbij ze hun collega’s van het midden of hoger kader moeten overtuigen van het nut en de haalbaarheid van BPM. Deze klassikale oefening probeert inzicht te verschaffen in beïnvloedende factoren die een rol gaan spelen, wanneer iemand voor de uitdaging staat om het ‘wat’ en ‘hoe’ van BPM uit te leggen aan het middenmanagement.

 9. Private equity

  Private Equity, HRM en werkgelegenheid - het debat in evenwicht

  Bij discussies over private-equitypraktijken raken de gemoederen vaak snel verhit: voorstanders voeren aan dat private-equitytransacties waarde creëren, en tegenstanders schilderen private-equitybedrijven af als 'haaien' die uit zijn op gemakkelijke winst ten koste van de werknemers. Mike Wright, Nick Bacon, Rod Ball en Miguel Meuleman bieden een meer evenwichtig en systematisch beeld van de arbeidsrelaties binnen een private-equitycontext.

144 resultaten Aantal resultaten per pagina