Zoek artikels

38 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Strenger dan Europa? Dat hoeft ook weer niet.

  Hoe financieren niet-beursgenoteerde ondernemingen – starters en snel groeiende ondernemingen – hun groei? Hoe worden hun eventuele overdrachten of buy-outs gefinancierd? En welke impact hebben financieringskeuzes op hun verdere ontwikkeling? Op vraag van het Federaal Wetenschapsbeleid boog een team van onderzoekers van verschillende universiteiten zich over deze kwesties. Professor Sophie Manigart was de projectleider. Zij plaatst enkele kanttekeningen bij de belangrijkste resultaten van de studie.

 2. De ontwikkelingspatronen van bedrijven in volle internationalisering

  Wat gebeurt er als een bedrijf beslist om te internationaliseren en buitenlandse markten te betreden? Wat zijn de typische groeipatronen van international new ventures (INV’s) in vergelijking met traditionelere exporteurs? Prof. Leo Sleuwaegen en onderzoeker Jonas Onkelinx namen de kwestie onder de loep, met interessante resultaten tot gevolg.

 3. Studie Vlerick en UGent toont socio-economische impact ARKimedes in Vlaanderen

  Een socio-economische impactstudie onder leiding van professor Sophie Manigart toont het belang aan van de verdere ondersteuning van de Vlaamse risicokapitaalindustrie en bepleit de uitbreiding van de ARKimedesregeling. De ARKimedesregeling blijkt volgens diverse parameters een belangrijke impact te hebben op de Vlaamse durfeconomie.

 4. Hoe doeltreffend is een beleid dat belastinggeld gebruikt om kmo- en ondernemersactiviteit te stimuleren?

  Regeringen in ontwikkelde landen lijken te geloven dat de aard of de omvang van de ondernemersactiviteit in hun land niet optimaal is. Bijgevolg gebruiken ze belastinggeld om die activiteit te stimuleren. Deze paper onderzoekt de doeltreffendheid van een dergelijk beleid in Zweden en extrapoleert dat Zweedse voorbeeld vervolgens naar verschillende andere landen en regio’s, waaronder Vlaanderen.

 5. Studio 100: het groeiverhaal van een schoolvoorbeeld in show business

  Studio 100 is een mooi voorbeeld van een productleider. Productleiders zijn bedrijven die in hun markt de beste zijn omdat ze hoogkwalitatieve hebben en de meest innovatieve producten binnen hun sector. Deze case is een mooie illustratie van wat productleiderschap in de praktijk betekent.

 6. Mijn passie? Ik ben ondernemer

  Van succesvolle ondernemers nemen we haast automatisch aan dat het gepassioneerde mannen of vrouwen zijn. Is dat echt zo? En wat is passie nu eigenlijk? Speelt het een rol als je ondernemer bent? Allemaal vragen die het onderwerp zijn van de recente studie "Passie bij startende ondernemers" van het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School. Onderzoekers Jacob Vermeire en Veroniek Collewaert deden research bij een groep starters die deel uitmaakten van BRYO, een initiatief waarbij VOKA ondernemend talent in Vlaanderen begeleidt. De studie toont de onlosmakelijke band tussen passie en ondernemerschap aan.

 7. cocreatie

  Op naar een cocreatieve economie

  In een markt die steeds dynamischer wordt – en is gekenmerkt door veeleisende klanten, een toegenomen concurrentie en een economische neergang – betrekken bedrijven hun klanten bij de vernieuwing van hun dienstenaanbod en het creëren van waarde. Dit proefschrift verschaft inzicht in de voorwaarden waaronder bedrijven en hun stakeholders voordeel kunnen halen uit de cocreatie van waarde. Daarnaast is er een overkoepelend kader voor de cocreatie van waarde en wordt toegelicht welke implicaties dit kader inhoudt voor bedrijfsleiders die geïnteresseerd zijn in de cocreatie van waarde als een manier om de klantbetrokkenheid te stimuleren.

 8. Ethische investering

  Het geld grijpen of weglopen?

  Het onderzoek naar ondernemerschap richtte zich grotendeels op de manier waarop investeerders van risicokapitaal ondernemers en hun bedrijven evalueren om doeltreffende investeringsbeslissingen te nemen. Een nieuwe studie naar de investering van risicokapitaal vanuit het oogpunt van de ondernemer toont nu aan dat naast de diensten met meerwaarde die de investeerder biedt en het succes dat de investeerder in het verleden heeft geboekt, zijn/haar morele reputatie van doorslaggevend belang voor de beslissing van de ondernemer om al dan niet samen in zee te gaan.

 9. Ondernemerschap op school

  Van klasproject tot eigen zaak

  Veel jongeren vertonen al vroeg ondernemend gedrag. Ze zijn creatief, gaan op zoek naar manieren om geld te verdienen, geven leiding of durven al eens afwijken van de heersende norm. Door dat ondernemend gedrag aan te boren, te versterken en aan te moedigen kan het secundair onderwijs ondernemerschap nog effectiever stimuleren. Uit het onderzoek blijkt dat twee belangrijke factoren effectief ondernemerschapsonderwijs bemoeilijken.

38 resultaten Aantal resultaten per pagina