Het Nieuwe Teamwerken

Onderzoeksproject

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) hebben Vlerick Business School en Arteveldehogeschool een interactief, online kennisplatform over het Nieuwe Teamwerken gelanceerd dat leidinggevenden ondersteunt bij de invoering van deze nieuwe manier van werken binnen hun teams.

ESF logo
ESF EU logo
ESF Vlaanderen is werk logo

Werken gebeurt steeds vaker buiten de klassieke kantooruren en zelfs buiten de bedrijfsmuren. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, werken aangepast aan het soort van activiteit, job crafting, …Het zijn allemaal vormen van Het Nieuwe Werken die heel wat voordelen maar ook uitdagingen bieden voor zowel werkgever als werknemer.

De leidinggevende is een belangrijke spilfiguur bij een succesvolle implementatie van Het Nieuwe Team Werken (HNTW). De manier waarop leidinggevenden zelf omgaan met HNTW en hun medewerkers ondersteunen, heeft een grote impact op het al dan niet gebruik maken van de flexibiliteit en opportuniteiten die HNTW biedt. 

HNTW vraagt bovendien om een specifieke leiderschapsstijl waarbij vier competenties centraal staan:

  • Meer focus op resultaatsgericht coachen
  • Duidelijk afspraken maken rond doelstellingen en medewerkers autonomie geven in de manier waarop ze die behalen
  • Waken over de sociale cohesie binnen het team en die cohesie stimuleren via formele en informele contactmomenten en via het bewaken van de kennis- en informatiedeling
  • Uitdragen van de strategische visie van het bedrijf rond HNTW en creëren van een draagvlak

Het HNTW kennisplatform heeft als doel om interactie te stimuleren, kennis en ervaring te delen en een online community te vormen.

ESF logo
ESF EU logo
ESF Vlaanderen is werk logo