Hamza Aurangzeb

Doctoral Researcher, Entrepreneurship

Hamza Aurangzeb is momenteel doctoraatsonderzoeker aan Vlerick en de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek naar de psychologische onderbouwing van competenties in entrepreneurial ventures, een onderwerp waarbij menselijke cognitie, strategie en ondernemerschap een belangrijke rol spelen.

In de eerste fase van dit onderzoek doet hij kwalitatieve research naar hoe CEO's van jonge ventures strategische beslissingen nemen en hoe deze beslissingen de ontwikkeling van bepaalde competenties beïnvloeden. Vervolgens zal hij de bevindingen van deze kwalitatieve research valideren aan de hand van kwantitatieve methoden.

Voor hij aan zijn doctoraat begon, was Hamza aan de slag als onderzoeker aan Vlerick. Hij voerde toegepast onderzoek over uiteenlopende onderwerpen, zoals hoe de consument tegenover privacy staat, innovatieve prijsstellingsmodellen in de gezondheidszorg en de invoering van e-government - alles in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven.

Voor zijn academische loopbaan werkte hij als consultant voor een adviesbureau voor klantenbetrokkenheid, gespecialiseerd in de farmaceutische sector, waar hij zich bezighield met marktonderzoek, gegevensanalyse en gegevensvisualisatie

Wie ben ik?

  • Doctoraatsonderzoeker aan Vlerick Business School
  • Master in Marketing & Digital Transformation aan Vlerick Business School
  • Bachelor in Accounting & Finance aan de Lahore University of Management Sciences (Pakistan)

Mijn expertise

  • Besluitvorming
  • Strategie vanuit een kijk op gedrag
  • Strategische verandering in jonge ventures
  • Kwantitatief onderzoek op basis van enquêtes
  • Kwalitatief onderzoek op basis van interviews

Neem contact op!

Hamza Aurangzeb

Hamza Aurangzeb

Doctoral Researcher