desktop-hero-image-Matthias-Pfisterer

Matthias Pfisterer

Doctoral Researcher, People Management & Leadership

Met zijn doctoraatsonderzoek wil Matthias aftoetsen hoe werknemers de strategie van een bedrijf kunnen bepalen.

Matthias Pfisterer is doctoraatsonderzoeker aan Vlerick. Zijn doctoraat bestudeert waarom werknemers zich engageren bij het uitwerken van de strategie van hun bedrijf en welke resultaten hun inspanningen opleveren.  

In het steeds evoluerende bedrijfslandschap van vandaag kan het topmanagement alleen niet elke ontwikkeling bijhouden. Daarom vragen zij iedereen in hun bedrijf om bij te dragen tot de strategie en verwachten zij van de werknemers dat zij een meer proactieve rol spelen in de ontwikkeling ervan. Maar er is weinig onderzoek naar de vraag waarom en hoe werknemers kunnen bijdragen - en wat zijzelf en hun organisatie daarbij kunnen winnen. Matthias hoopt dat zijn onderzoek enkele antwoorden zal bieden.

Voor hij aan zijn doctoraat begon, werkte Matthias als onderzoeker bij Vlerick, waar hij vooral inzette op ‘emergent strategy’ en de rol die een leider speelt bij de strategische inspanningen van een bedrijf. Verder werkte hij als onderzoeker aan de Universiteit van Groningen in het kader van een uitwisseling.

Wie ben ik?

  • Doctoraatsonderzoeker aan Vlerick Business School
  • Onderzoeksassistent aan de University of Vienna (Oostenrijk)
  • Master in Business Administration aan de University of Vienna (Oostenrijk)

Mijn expertise

  • Proactiviteit van medewerkers
  • Rol van leidinggevenden in strategie

Neem contact op!

Matthias Pfisterer

Matthias Pfisterer

Doctoral Researcher