desktop-hero-image-torben-swoboda

Torben Swoboda

Researcher, Healthcare

Torben voert onderzoek naar prijstransparantie in de farmaceutische industrie en ethiek in AI.

Torben Swoboda werkt in het Vlerick Healthcare Management Centre aan de zijde van professor Professor Walter Van Dyck. Samen werken ze aan een pan-Europees model voor prijstransparantie met het farmaceutische bedrijf MSD.

Torben is ook doctoraatsonderzoeker aan de faculteit Wijsbegeerte van de KU Leuven, waar zijn onderzoek zich toespitst op de uitdagingen van reinforcement learning als kader voor het ontwerpen van ethische AI. Zijn studie wordt gefinancierd door het Academic Research Fund van Vlerick.

Daarnaast geeft hij ook lezingen en voordrachten over de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van AI-governance.

Wie ben ik?

  • Researcher aan Vlerick Business School
  • Doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven
  • Master in Philosophy and Economics aan de University of Bayreuth (Duitsland)

Mijn expertise

  • AI-governance
  • AI-ethiek
  • Beslissings- en speltheorie
  • Reinforcement learning