De financiële uitdagingen van je bedrijf het hoofd bieden, tijdens en na de crisis

De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn verwoestend. De bankencrisis van 2008 werd vooral veroorzaakt door een liquiditeitsschok in het financiële systeem. Als gevolg daarvan konden bedrijven die zich al in een wankele financiële positie bevonden, geen extra krediet opnemen en stortten ze uiteindelijk in. De huidige situatie is heel verschillend. Zowel vraag als aanbod staan onder druk, waardoor de inkomsten van veel organisaties worden aangetast.

Er zijn echter uitzonderingen. Neem nu Kawamoto Corp., een Japans bedrijf dat onder andere mondmaskers produceert. De koers van de onderneming is sinds het begin van de catastrofe verviervoudigd. Een ander voorbeeld is Zoom, dat je misschien wel gebruikt voor videoconferenties. De koers van dat bedrijf is op een jaar tijd verdubbeld, waardoor de beurskoers ruim boven de $30 miljard uitkomt. Toch zien de meeste bedrijven hun inkomsten drastisch dalen, door de afgenomen vraag naar hun goederen of diensten, of door onderbrekingen in de productie- en toeleveringsketen.

Hierdoor lopen zelfs economisch gezonde ondernemingen momenteel risico op financiële problemen of, in het ergste geval, een faillissement. We verwachten een substantiële afname van de winstgevendheid en dus van de solvabiliteitspositie (inbreuken op de leningvoorwaarden), samen met een snelle achteruitgang van de liquiditeitspositie. Kredietbeoordelaars verlagen de corporate-deptrating van blue chips als ExxonMobil, Ford, Boeing en Occidental Petroleum. Bovendien stijgen de rendementen sterk, met name voor junk bonds. Daarom werken beleidsmakers wereldwijd programma’s uit om bedrijven te ondersteunen om zo een totale economische ineenstorting te voorkomen in het postcoronatijdperk.

Wat kunnen bedrijven zelf doen om financiële problemen te voorkomen of te beperken? Er is geen toverformule op het vlak van bedrijfsfinanciering. De eerste en meest vitale oplossingen komen neer op het veiligstellen van het liquiditeitsniveau. Dat omvat maatregelen voor (het optimaliseren van) de kasstromen door het vrijwaren van liquide middelen uit (1) activiteiten, (2) investeringen of (3) het aantrekken van financiering.

De bescherming van de liquide middelen van de activiteiten gaat vaak gepaard met kostenbesparingen. Dit is vanzelfsprekend, en veel bedrijven bezuinigen op dit moment op hun uitgaven (waardoor ze helaas hun belangrijkste leveranciers kwetsen) of plaatsen hun werknemers op (tijdelijke) werkloosheid. Het Canadese Cirque du Soleil heeft zelfs besloten om 95% van zijn werknemers op één dag te ontslaan en de American Hotel & Lodging Association verwacht alleen al in het Amerikaanse hotelwezen 3,9 miljoen afvloeiingen. Bovendien weigeren huurders zoals H&M, Inditex en C&A hun volledige huur te betalen.

Maar er kan meer worden gedaan.

1/ Ten eerste hangen liquide middelen uit activiteiten samen met inkomsten: probeer je kernactiviteiten veilig te stellen en ga creatief op zoek naar nieuwe opportuniteiten. Klanten zijn massaal overgestapt op digitale activiteiten (en dat is mogelijk een langdurige verandering). Dus hoe kan jouw bedrijf hier gebruik van maken? In veel organisaties heeft de huidige lockdown de digitale transformatie in een nooit gezien tempo versneld.

2/ Ten tweede kan het werkkapitaal een bron van financiering zijn. Hoe kan het worden geoptimaliseerd? Zorg ervoor dat je resterende klanten snel worden gefactureerd en op tijd betalen. Het is nu essentieel om niet te veel klantkrediet te verstrekken, niet alleen om je eigen liquiditeitspositie veilig te stellen, maar ook omdat het risico dat je klanten in financiële nood geraken, groter is dan ooit. Er kan een win-winsituatie ontstaan als klanten met veel geld bereid zijn om onmiddellijk te betalen in ruil voor aantrekkelijke kortingen. Je kunt de mogelijkheid onderzoeken om openstaande facturen om te zetten in contanten, bijvoorbeeld door factoring of de verkoop van individuele facturen. Het Brusselse Ebedex, dat een onlineplatform biedt waar kleine en middelgrote bedrijven snel klantenfacturen kunnen verkopen aan investeerders, heeft sinds de coronalockdown de vraag naar zijn diensten met 25% zien toenemen. Omgekeerd is het beheer van de voorraadniveaus en de betalingsvoorwaarden van de leveranciers nu belangrijker dan ooit. Onderzoek van The Hackett Group uit 2018 toont aan dat de top-1000 niet-financiële ondernemingen in Europa hun ‘cash conversion cycle’ aanzienlijk kunnen verbeteren, waardoor 1,1 biljoen euro aan overtollig werkkapitaal vrijkomt.

3/ Je moet ook je kasstromen uit investeringsactiviteiten beheren. Zo kun je ofwel de geplande CapEx uitstellen of schrappen, ofwel enkele verouderde, minder efficiënte of minder strategische activa verkopen. Jammer genoeg zal het vandaag niet eenvoudig zijn om kopers voor deze activa te vinden tegen redelijke prijzen. Ook worden veel overnameprogramma's on hold gezet en sommige aangekondigde transacties zelfs ingetrokken met behulp van MAC-clausules (Material Adverse Change).

4/ Ten slotte moet je je kasstromen uit financieringsactiviteiten aanpakken.
Gezien de onzekere economische vooruitzichten is het verstandig om je dividendenbeleid te herzien. Cash behouden door dividenden en aandeleninkoopprogramma's te annuleren (of uit te stellen) kan een verstandige beslissing zijn. Het is wellicht de gemakkelijkste financieringsbron en het is dan ook niet verwonderlijk dat veel al dan niet beursgenoteerde bedrijven dividendenverlagingen hebben aangekondigd.
Vervolgens moet je ook je relaties met banken zorgvuldig beheren. Zal je bedrijf zich kunnen houden aan zijn leningvoorwaarden? Zo niet, dan moet je proactief opnieuw onderhandelen met je bankiers. Verhoog de financiering wanneer dat mogelijk is door nieuwe kredietfaciliteiten veilig te stellen en deze volledig te benutten, zoals onlangs aangekondigd door Ford, Boeing en Anheuser-Busch Inbev.
Maar je kunt ook alternatieve financieringsbronnen overwegen, zoals de verkoop van obligaties of het aantrekken van nieuw eigen vermogen. De wereldwijde uitgifte van bedrijfsobligaties door investeringswaardige bedrijven (zoals Walt Disney, PepsiCo of Nike) steeg in maart naar ongeveer 250 miljard dollar. Ook zijn vermogensbeheerders nog steeds bereid om te investeren in aandelen tegen de momenteel lagere prijzen, en miljardairs als Carl Icahn, Warren Buffett of Carlos Slim hebben allemaal hun aandelenbelangen in ernstig verstoorde sectoren verhoogd.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende opties die bedrijven kunnen overwegen:

In deze situaties kunnen financiële plannen – met name cashbudgetten (met een gevoeligheidsanalyse) – die dynamisch moeten worden bijgewerkt in deze onstabiele context, een leidraad vormen voor de meest raadzame maatregelen.

We hopen allemaal dat er snel een einde komt aan deze pandemie en dat we zo snel en zo goed mogelijk kunnen terugkeren naar de wereld die we kenden. Laten we ervoor zorgen dat jouw bedrijf deze crisis zonder weerga overleeft. Bekijk daarom je financiën met openheid en zonder taboes. Het is nu tijd om na te denken over alle alternatieven, inclusief de alternatieven die je normaal gesproken niet in overweging zou nemen om tal van secundaire redenen.

Interesse in meer inzichten over hoe omgaan met deze turbulente tijden?

Ontdek de leerlessen en expertise van onze profesoren over hoe je je kan aanpassen aan deze nieuwe realiteit.

Gerelateerd nieuws

 1. Artificiële intelligentie overbrugt de kloof tussen data en duurzaam beleggen

  Datum: 22-03-2021
  Categorie: Opiniestukken
  Duurzaam beleggen is hot. In tegenstelling tot financiële rapportering staat duurzaamheidsrapportering echter nog in de kinderschoenen, en de moeilijkheid om duurzaamheid op een objectieve en kwalitatieve manier te meten, vormt voor veel beleggers een belangrijk struikelblok. Er is geen gebrek aan duurzaamheidsinformatie, maar de meerderheid van deze data is ongestructureerd en moeilijk te analyseren. Volgens professor Kristof Stouthuysen en doctoraatsonderzoeker Bjarne Brié vermindert het gebruik van artificiële intelligentie de onzekerheid rond duurzaam beleggen. De combinatie van AI en big data analyse laat toe om snel en op basis van verschillende gegevensbronnen de belegger te voorzien van bijna real time objectieve informatie.
 2. Voetbal, M&A voorspellingen en Machine Learning

  Datum: 05-01-2021
  Categorie: Opiniestukken
  Momenteel worden robotgestuurde procesautomatiseringen al vaak toegepast in financiële afdelingen om de werknemers van monotone taken te verlossen. Echter, ondanks het bloeiende vakgebied van artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML), zijn financiële applicaties van deze laatste technieken vrij schaars. Door een connectie te maken met een scheidsrechter die al dan niet een goal afkeurt, trachten Lennert Van der Schraelen, Kristof Stouthuysen en Mathieu Luypaert een interessante toepassing tot stand te brengen betreffende fusies en overnames (M&A).
Alle artikels