Doeltreffend samenwerken op lange termijn

Electrabel en GDF SUEZ hernieuwen hun ‘Prime Foundation Partnership’

“Wij streven naar langetermijnoplossingen. In onze sector, waar investeringen doorgaans twintig tot dertig jaar meegaan, kan het niet anders. We engageren ons dan ook om langetermijnrelaties op te bouwen en te onderhouden met al onze belanghebbenden, of het nu gaat om klanten, werknemers, leveranciers of partners zoals Vlerick. En tot nog toe zijn we heel tevreden over ons partnerschap”, antwoordt Paul Hautekiet, Compensations & Benefits and Social Relations Manager bij Electrabel, op de vraag waarom Electrabel en GDF SUEZ hebben beslist om hun dubbele Prime Foundation Partnership alweer te vernieuwen.

Electrabel sponsort het Centre for Excellence in Strategic Rewards, terwijl GDF Suez het Executive Remuneration Research Centre financiert. Beide centra bevinden zich in het Vlerick Reward Centre, dat geleid wordt door professor Xavier Baeten.

Drie actiegebieden

In de voorbije jaren heeft het partnerschap gefocust op drie actiegebieden. Paul legt uit: “Eerst en vooral recruitment & employer branding. Dankzij het partnerschap hebben we heel wat managementstudenten aangetrokken en via deelname aan jobbeurzen en andere evenementen georganiseerd door Vlerick hebben we de profielen die we zochten ook daadwerkelijk gevonden. Ten tweede is er training en ontwikkeling. Als ‘Prime Foundation Partner’ werken we nauw samen met de professoren en medewerkers van Vlerick, wat ons in staat stelt om te bespreken of de beschikbare programma’s beantwoorden aan de behoeften van onze organisaties, en indien dat niet het geval is, kunnen er gemakkelijk bedrijfsgerichte oplossingen ontwikkeld worden. Ten slotte werken we samen aan compensaties en beloningen. We hebben deelgenomen aan verschillende comités en werkgroepen, en we delen kennis en expertise met de Vlerick-professoren en, niet onbelangrijk, met vertegenwoordigers van andere organisaties. Dat heeft ons een inzicht gegeven in hun prioriteiten en het soort initiatieven dat ze lanceren.”

Internationalisatie

De komende drie jaar zal ons partnerschap blijven focussen op training en ontwikkeling, en op compensaties en beloningen. “We willen een grotere interne carrièremobiliteit en -ontwikkeling promoten en bevorderen. Dat aspect van onze samenwerking zal dan ook meer aandacht krijgen”, legt Paul uit. “Wat compensaties en beloningen betreft, zullen we onze aanpak verder internationaliseren. Het is dus heel interessant voor ons dat Vlerick er ook een internationale kijk op nahoudt met het nieuwe programma dat focust op de internationale aspecten van reward management.”

Het Global Reward Management Programme is een nieuwe elfdaagse opleiding voor kaderleden waarvan de eerste module in maart van start ging. De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met twee internationale partners, de Grenoble Ecole de Management en ESPC Europe, met als doel de deelnemers bij te brengen hoe ze een strategisch beloningsbeleid ontwikkelen in een internationale bedrijfscontext.

Feedbackcultuur

Electrabels eerste partnerschap met Vlerick dateert van 1993. Onze organisaties werken dus al lang samen. Wat verwacht Paul van het partnerschap de komende drie jaar? “Persoonlijk kijk ik ernaar uit de aanpak van Vlerick te ontdekken en aan te leren. Ik ben enorm onder de indruk van Vlericks feedbackcultuur. Ik ken maar weinig organisaties die evenveel feedback vragen als Vlerick en nog minder die zo’n moeite doen om rekening te houden met die feedback bij het vernieuwen van hun programma’s en bij de organisatie van evenementen. Vlerick is een voorbeeld voor heel wat andere bedrijven.”

Over Electrabel en GDF SUEZ

Electrabel maakt deel uit van de GDF SUEZ Group. Het bedrijf is leider op de Belgische energiemarkt, waar het elektriciteit en aardgas produceert en verkoopt, en energiediensten levert. Het bedrijf biedt zijn 2,9 miljoen particuliere, professionele en industriële klanten energieoplossingen met een meerwaarde, evenals een dienstverlening op maat.

Electrabel beheert een brede waaier aan energieproductiesites in België, goed voor 9.200 MW: energiecentrales die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, fossiele brandstoffen en kernenergie. Het bedrijf is de grootste producent van groene energie in België, met een capaciteit van 461 MW voor hernieuwbare energie, en stelt meer dan 5000 mensen tewerk.