Bedrijfsfamilie in transitie: hoe je eigen weg vinden?

Kortlopende opleiding ‘Families in Business’ coacht bedrijfsfamilies vanaf tweede generatiewissel

De discussies rond een generatiewissel binnen een familiebedrijf worden vaak enkel onder de actieven binnen de onderneming gevoerd. “Maar minstens even belangrijk is een goede verstandhouding en goede afspraken tussen actieve en niet-actieve familieleden, over de generaties heen”, weet professor Philippe Haspeslagh, expert in familiebedrijven. “Met deze opleiding helpen we, samen met onze partners KBC en EY, de bedrijfsfamilie haar eigen weg te vinden: via onderzoeksresultaten en benchmarks, via ervaringsuitwisseling met andere families en via coaching op maat van de familie.”

De afgelopen jaren zijn heel wat Vlaamse familiebedrijven – mede dankzij ons succesvolle Impulscentrum ‘Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen’ (IGMO) – geprofessionaliseerd en doorgegroeid. “Als je als bedrijfsfamilie wil groeien en alles samen wil blijven beheren, ben je eigenlijk voortdurend in transitie – hetzij op het niveau van aandeelhouderschap, managementoverdracht tussen generaties, …”, weet professor Haspeslagh. “Binnen het Center for Family Business willen niet alleen toegepast en academisch onderzoek doen naar die transities, maar ook concreet bedrijfsfamilies helpen om delicate kwesties tussen actieven en niet-actieven, tussen oudere en nieuwe generaties bespreekbaar te maken. Hoe hou je de familie betrokken? Hoe gaat de familie haar aandeelhouders vertegenwoordigen? Welke rol spelen die en over welke competenties moeten ze beschikken? De niet-actieven kennen wellicht de problematiek niet zo grondig als de actieven, bv. de pater familias of de CEO, maar ze zijn wel belangrijk om de blik te verbreden. In de familie is iedereen misschien gelijk, maar in het bedrijf is iedereen dat niet.”

“In de familie is iedereen misschien gelijk maar in het bedrijf is iedereen dat niet.” Professor Philippe Haspeslagh

De ‘Families in Business’ opleiding sluit perfect aan bij de bestaande ondernemersopleidingen. Daarom is het logisch en goed dat we ook voor deze opleiding op de steun van dezelfde trouwe partners, KBC en EY, kunnen rekenen. Philippe Haspeslagh: “Dankzij onze jarenlange samenwerking met KBC en EY hebben wij samen met veel van die families een vertrouwensrelatie opgebouwd. Na al die jaren kennen wij elkaars discours en spreken we dezelfde taal.”

Hoe past dit partnership in het Center for Family Business in de strategie van KBC en EY?

“Geïntegreerde waardenpropositie”

Patrick Couttenier - KBCPatrick Couttenier, commercieel directeur voor bedrijven in West- en Oost-Vlaanderen KBC: “Wij benaderen familiebedrijven al jaren actief vanuit onze business lines corporate banking, retail banking en private banking. Onder de koepel ‘families in transition’ werken wij momenteel aan een geïntegreerde waardenpropositie die dat aanbod vanuit de business lines overstijgt en vertrekt vanuit het familiebedrijf zelf. De behoeften van een familiebedrijf evolueren ook doorheen de levenscyclus: soms zijn die behoeften puur financieel, soms strategisch en soms hebben ze een klankbord nodig. Een partnership als dit is voor ons het cement tussen onze producten en laat ons toe om relevant te blijven voor ondernemende families over de generaties heen.”

“Natuurlijke aanvulling”

“Familiebedrijven vertegenwoordigen een specifieke doelgroep van EY, omdat hun problematiek een specifieke dienstverlening vraagt. Dit partnership met Vlerick is dan ook een heel natuurlijke aanvulling van ons internationale EY Family Business Center of Excellence. Binnen dat Center werken wij rond drie polen: research, opleiding – denk aan de NextGen Academy – en begeleiding. In onze benadering van familiebedrijven is een holistische aanpak, vertrekkend vanuit de waarden van het bedrijf, zeer belangrijk. En je ziet dat ook terugkeren in deze opleiding: deelnemers kunnen voor management- en coaching-expertise terecht bij Vlerick, voor financiële expertise bij KBC en voor technische expertise bij EY.”

Patrick Rottiers - EY        
Patrick Rottiers, 
Country Managing Partner EY België     

Eric Van Hoof - EY
Eric Van Hoof,
Vennoot & Family Business Leader EY België

GOED OM TE WETEN
‘Families in Business’ opleiding
Voor wie
<bedrijfsfamilies met middelgrote of grotere bedrijven in de tweede generatie of verder
< 3 tot 5 uit de twee generaties, actieven en niet-actieven
3,5 dag gespreid over 2 residentiële sessies
< van donderdag 22/02/2018 om 13u tot zaterdag 24/02/2018 om 13u
< van vrijdag 23/03/2018 om 13u tot zaterdag 24/03/2018 om 18u
Elke sessie bestaat uit
< een algemene sessie o.l.v. een coach gespecialiseerd in familiebedrijven
< twee confidentiële sessies: 1 onder begeleiding en 1 onder elkaar
Coaches hebben ervaring in de complexiteit van familiale relaties en de relatie van families tot bedrijven