Het coronavirus schaadt ook de gezondheid van je bedrijf

Gezondheidsorganisaties nemen beschermende maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Tegelijkertijd moeten ook bedrijven hun toeleveringsketens weerbaar maken tegen wat het nieuwe normaal kan worden. Momenteel is het onzeker wanneer Chinese fabrieken terug op volle toeren zullen draaien. Er is hoogdringendheid om het risico op een potentiële verstoring van de bevoorrading te beperken.

De Chinese autoriteiten hebben de vakantieperiode rond het Chinese nieuwjaar verlengd in een poging om het dodelijke coronavirus onder controle te krijgen. Fabrieken schorten hun activiteiten op, omdat werknemers mogelijks afwezig zijn wegens een reisverbod, of thuisblijven omdat de scholen gesloten blijven. Sommige steden staan volledig onder quarantaine. Tijdens de vakantie is de industriële productie in China gereduceerd tot ongeveer een vijfde van het normale productieniveau. Een verlenging kan de import uit China dan ook grondig verstoren. Ook de onzekerheid over het vervoer maakt het moeilijk te voorspellen wanneer - en in welke hoeveelheden - de ingevoerde goederen zullen aankomen. Het gebrek aan Chinese onderdelen kan resulteren in onafgewerkte producten die wachten op finale assemblage, of het kan ook een rem zijn op de verkoop. Zo’n effect kan zich lang laten voelen, ook al zijn de storingen ondertussen verholpen.

Vanwege de lage loonkosten en de efficiënte productie is import vanuit China enorm populair. Echter: omdat ze afhankelijk zijn van slechts één buitenlandse bron komen bepaalde bedrijven in gevaar. Klassieke risicomanagementtheorieën maken een onderscheid tussen verwachte en onverwachte risico's. Verwachte risico’s kan je op korte termijn relatief eenvoudig aanpakken, door bijvoorbeeld het niveau van de voorraad te verhogen of verlagen. Onverwachte risico's zoals het coronavirus, kan je moeilijker inperken en vereisen protocollen en -procedures op lange termijn.

Eén van die risicobeperkende maatregelen is het beschikken over alternatieve bevoorradingsbronnen. Die zogenaamde ‘dual sourcing’ strategie beperkt het leveringsrisico omdat je vlot een versnelling hoger kan schakelen en de gedaalde import uit China kan compenseren. Deze alternatieven die geografisch mogelijks dichterbij liggen, kunnen in eerste instantie tot hogere kosten leiden. Maar net als bij een griepvaccin wordt de toegevoegde waarde pas duidelijk wanneer het virus effectief toeslaat.

De werkelijke impact van het coronavirus zal pas over enkele maanden zichtbaar zijn, wanneer het effect van de verstoring op de niveau-2 leveranciers (d.i. de leveranciers van leveranciers) duidelijk wordt. Na de tsunami van 2011 in Japan zag Ford Motor Co. zich genoodzaakt om bestellingen voor bepaalde zwarte en rode voertuigen tijdelijk op te schorten, omdat één van hun niveau-2 leveranciers in Japan een bepaald verfpigment niet meer kon produceren. Het gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen maakt het herstel veel moeilijker.

De huidige coronacrisis toont aan dat wereldwijde risico's, die we tot nu toe als extreem beschouwden, de nieuwe norm worden. Enkele weken geleden bracht het World Economic Forum zijn laatste Global Risk Report uit. Het WEF definieert een wereldwijd risico als "een onzekere gebeurtenis of situatie die, als ze zich voordoet, in de komende 10 jaar een aanzienlijke negatieve impact kan hebben op verschillende landen of sectoren". Van de 30 geïdentificeerde wereldwijde risico's behoort een besmettelijke ziekte tot de minst waarschijnlijke, maar qua impact staat dat risico wel in de top 10. Milieurisico's staan zowel qua impact als waarschijnlijkheid in de top 5, gevolgd door watercrisissen en technologische risico's. Het is duidelijk dat bedrijven moeten investeren in processen en procedures die hun toeleveringsketens weerbaar maken tegen deze impactvolle gebeurtenissen. Want de kans is groot dat ze in de toekomst wel vaker zullen voorkomen.

Ontketen de SCM expert in u

Ontdek de opleiding Excellence in Supply Chain Management of de Executive Master Class in Supply Chain Management.

Gerelateerd nieuws

 1. Hoe blockchain kan helpen om de heropleving van de economie na Corona te versnellen

  Datum: 03-06-2021
  Categorie: Opiniestukken
  De COVID-19-crisis stelt onze samenleving voor grote uitdagingen. Momenteel focussen overheden wereldwijd op het opzetten van snelle en grootschalige vaccinatiecampagnes, zodat we zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar een normaal leven. Blockchaintechnologie kan bijdragen tot de aanpak van de verschillende uitdagingen die de crisis met zich meebrengt, en het kan zelfs helpen om onze economie sneller te laten herstellen van deze pandemie. Professor Kristof Stouthuysen en onderzoekster Tineke Distelmans gaan dieper in op de toepassingen van blockchain in vaccinatieplanning en -opslag, een COVID-19 paspoort en de wereldwijde organisatie van de toeleveringsketens.
 2. Hoe zal de toeleveringsketen zich herstellen van het Covid-19 zweepslageffect?

  Datum: 17-06-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Zelfs een kleine, maar plotse verandering van de consumentenvraag kan grote variaties in de stroomopwaartse vraag veroorzaken. Dat zweepslageffect is vandaag duidelijk merkbaar in de toeleveringsketens. De voorraaddynamiek stroomafwaarts in de toeleveringsketen zal bepalen hoe een bedrijf zich van deze Covid-19 zweepslag zal herstellen. Tegelijkertijd is het van vitaal belang dat we onze stroomopwaartse toeleveringsbedrijven in de gaten houden. Ze moeten veerkrachtig kunnen reageren op grote schommelingen van de vraag. Als zij bezwijken, zullen aanbodtekorten ontstaan en zullen we het herstel van de markt niet ten volle kunnen benutten wanneer de vraag weer opveert.
Alle artikels