Hoe een wereldwijde crisis ondernemerschap in een stroomversnelling brengt

Jonge ondernemers op zoek naar concrete oplossingen voor de problemen van vandaag

Dankzij de barre Coronatijden heb ik een fijne dag gehad. In minder dan drie uur tijd heb ik tien voorbeelden gezien van uitgewerkte ideeën van jonge mensen. Zestig studenten aan universiteiten in Vlaanderen deden in tien teams mee aan de “Healthcare Hackaton” van Junior Orsi om nieuwe toepassingen in de gezondheidssector te bedenken en uit te werken. In beleidsaanbevelingen en onderzoeksrapporten heb ik altijd al bepleit dat we nieuw ondernemerschap en ondernemende organisaties hard nodig hebben om onze samenleving leefbaar te houden. Internationaal gezien scoort België immers relatief zwak op het gebied van nieuw ondernemerschap. Nauwelijks 5% van onze actieve bevolking is bezig met het opzetten van een nieuw bedrijf, wat een stuk lager is dan de 10% op wereldvlak. Bovendien willen bedrijven zichzelf via innovatie heruitvinden, maar ze worstelen met de vraag hoe ze dat moeten aanpakken.

Na amper één dag ideeëngeneratie werden de plannen door de deelnemende teams kort voorgesteld, klaar voor mijn feedback. Allemaal zijn ze gericht op het oplossen van problemen die de kop opstaken naar aanleiding van de Coronacrisis en ze zijn allemaal ook heel divers. Handige producten zoals een teleknop om patiënten sneller en beter te bedienen, een mechanische voetklink om op een hygiënische manier deuren te openen, nieuwe apps om de lawine aan afspraken van artsen en ziekenhuizen op een ordelijke manier te organiseren of om de toeloop van te veel mensen op één plaats te vermijden, en natuurlijk nieuwe software om bijvoorbeeld de leerachterstand van kinderen efficiënt aan te pakken.

Natuurlijk zijn niet al die ideeën even goed geanalyseerd en uitgewerkt; soms zijn ze zelfs naïef of ondoordacht. Maar allemaal bieden ze een oplossing voor een concreet probleem dat we tijdens en ook na de huidige crisis kunnen toepassen. Ineens gaat het keihard. Deze jonge mensen wachten niet meer op het reviewproces dat weken, of maanden kan duren voordat het businessplan op punt staat. Ze experimenten en gebruiken de gemaakte fouten waardoor ze razendsnel feedback krijgen.

De laatste decennia ruimen beleidsmakers, zowel via nationale als internationale organen, in hun plannen plaats voor pleidooien voor meer ondernemerschap. In de media worden er boeken, artikels en zelfs TV-programma’s aan gewijd. Door de Covid-19 pandemie zien we op vandaag een stroomversnelling; theorie wordt praktijk. Je hoeft geen professor te zijn om aan de hand van kraakheldere voorbeelden de nieuwe praktijk te duiden, ze liggen voor het oprapen.

Van ondernemers zeggen we dat ze een opportuniteit zien en een bedrijf creëren om die waar te maken. Al de voorbeelden die ik tijdens de hackaton zag, bieden opportuniteiten om vernieuwende, toekomstgerichte en risicovolle toepassingen te lanceren. De ideeën ontstaan vanuit een echt probleem dat om een oplossing vraagt en niet andersom. De ontwikkeling vraagt meestal om fundamentele verandering (disruptie) die snel gaat waardoor het proces meer gericht is op het doén dan op het denken. The only way to do it, is to do it! We krijgen de coronacrisis wel klein, natuurlijk door de inzet in de zorgsector, maar ook dankzij de ongebreidelde creativiteit van mensen die zich ondernemend opstellen. En zo hebben we er veel. Dat geeft hoop.

Interesse in meer inzichten over hoe omgaan met deze turbulente tijden?

Ontdek de leerlessen en expertise van onze profesoren over hoe je je kan aanpassen aan deze nieuwe realiteit.

Gerelateerd nieuws

 1. Wat zijn de belangrijkste prioriteiten van ondernemers in Corona-tijden?

  Datum: 20-05-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Hoewel zij essentieel zijn om de bedrijven door de crisis te loodsen, dreigt de rol van ondernemers ondergesneeuwd te worden. Ze hebben niet alleen moed, luciditeit en doorzettingsvermogen nodig, maar ze moeten die ook kunnen omzetten in concrete acties en maatregelen. Professor Hans Crijns licht toe hoe de ondernemers en eigenaars-managers van het iGMO-netwerk deze crisis aanpakken en de toekomst zelf mee vorm geven met een gezonde dosis ondernemerschap.
 2. Winkeliers hebben nood aan een ‘entrance’-strategie

  Datum: 24-04-2020
  Categorie: Opiniestukken
  Nu veel winkels al meer dan vijf weken gedwongen gesloten zijn, klinkt de roep om een snelle heropleving van de economische activiteit zeer sterk. Ondernemers moeten zich echter de vraag stellen, is of een herstart op een rendabele manier kan. Om winstgevend te ondernemen, moet de omzet uiteraard hoger zijn dan de kosten. Naast de ‘exit’-strategie van de overheid kunnen winkeliers volgens onderzoeker Yannick Dillen dus maar best zelf ook een ‘entrance’-strategie uitwerken. Niet op volle kracht opstarten met minder personeel en een kleiner aanbod kan daar een onderdeel van zijn.
Alle artikels