Hoe kan je AI integreren in business-scholen?

Bron: BizEd Magazine (Januari/februari 2019); Auteur: Steve Muylle (Professor Digitale Strategie en Directeur van het Online MBA aan Vlerick Business School)

Analytics voor managementopleidingen - zelfs scholen die opleidingen rond AI aanbieden, kunnen deze krachtige technologie vaak nog beter benutten in de praktijk

Artificiële intelligentie of AI heeft het potentieel om alles waar de mens mee bezig is te beïnvloeden, van alledaagse taken tot bedrijfsstrategieën. Door de snelle ontwikkeling en toepassing van AI is het cruciaal dat de volgende generatie bedrijfsleiders de werking, voordelen en ethische gevolgen ervan begrijpt. Uit een enquête van de Graduate Management Admission Council blijkt dat ruim 70 procent van de werkgevers van plan is om businessschool-alumni met kennis van AI aan te nemen voor data-analyse. Het is dan ook geen verrassing dat de interesse in masteropleidingen rond data-analyse de afgelopen vijf jaar verdubbeld is, aldus de GMAC.

Bedrijfsleiders zijn echter niet de enigen die op de hoogte moeten zijn van AI. Ook businessscholen hebben er baat bij om AI in hun eigen systemen en processen te integreren. Zelfs scholen die vakken aanbieden rond de theorie en toepassing van AI, zetten die kennis niet altijd om in de praktijk. Op basis van mijn eigen ervaring met de ontwikkeling en implementatie van leertrajecten voor bedrijven rond digitale strategie zie ik binnen de businessschool drie belangrijke gebieden die veel baat zouden hebben bij het gebruik van AI.

1. Studentenwerving

Socialemediabedrijven maken al gebruik van algoritmes om te bepalen welke gebruikers bepaalde reclame te zien krijgen. Op dezelfde manier zouden businessscholen AI kunnen inzetten om te bepalen welke kandidaten het meest geschikt zijn voor hun opleidingen. Scholen zouden bijvoorbeeld openbare data en informatie op sociale media kunnen analyseren door middel van AI-algoritmes. Op die manier kunnen ze mensen scannen en evalueren en vervolgens bepalen wie er geschikt zou zijn voor de opleiding – nog vóór toekomstige studenten zich hebben aangemeld. De school kan daarbij bijvoorbeeld focussen op mensen die specifieke vaardigheden nodig hebben – waarin de school gespecialiseerd is – om de volgende stap in hun carrière te zetten.

Ook lang na die initiële fase in het wervingsproces kan AI echter nuttig zijn voor rekruteringsmedewerkers. Tijdens de toelatingsgesprekken kan men met AI bijvoorbeeld het enthousiasme van de potentiële studenten meten. Met artificiële intelligentie is het mogelijk om tijdens telefoongesprekken en interviews het spraakpatroon en de gezichtsuitdrukkingen van de kandidaat te analyseren om na te gaan hoe positief hij of zij reageert op de interviewer. Deze fascinerende en innovatieve toepassing van AI maakt het eenvoudiger om de kandidaten te selecteren die het meest geïnteresseerd zijn in de opleiding, waardoor er heel wat kostbare tijd bespaard wordt.

Deze technologie is vandaag al voorhanden en kan scholen ook helpen om hun toekomstige wervingsprocessen vorm te geven. Door toelatingsgesprekken te monitoren kunnen AI-programma’s bepalen welke uitspraken en gespreksonderwerpen kandidaten het meest aanspreken. Zo krijgen rekruteringsmedewerkers een duidelijk beeld van de onderwerpen waarop ze in toekomstige gesprekken kunnen focussen.

Wanneer een student eenmaal is toegelaten, kan AI gebruikt worden om het lessenpakket van de student te personaliseren. Op basis van de loopbaanperspectieven, optimale leermethode en gewenste vaardigheden van de student kunnen AI-algoritmes heel snel bepalen welk studietraject het meest geschikt is voor die student: een MBA, een masteropleiding, een creditcontract of zelfs specifieke keuzevakken en modules.

2. Tijdens de lessen

Hoewel sommige critici vrezen dat AI uiteindelijk de rol van de docent zal overnemen, is het veel waarschijnlijker dat professoren dankzij AI efficiënter zullen lesgeven en het lesmateriaal toegankelijk kunnen maken voor een groter publiek. Binnen de businessschool zal AI wellicht de vorm aannemen van robotassistenten die worden geprogrammeerd met de kennis en expertise van professoren en op basis daarvan zeer specifieke vragen van studenten kunnen beantwoorden. In tegenstelling tot hun menselijke tegenhangers hebben robotassistenten geen pauzes nodig en zijn ze de klok rond beschikbaar. Die beschikbaarheid is vooral handig voor werkende studenten die vaak 's avonds of tijdens het weekend studeren.

Een mooi voorbeeld is het vak 'Knowledge Based Artificial Intelligence' van Ashok Goel, dat deel uitmaakt van de onlinemasteropleiding Computerwetenschappen aan Georgia Tech. In 2016 ontwikkelde Goel met een team Georgia Tech-alumni een virtuele onderwijsassistent die hem hielp bij het beantwoorden van de vragen van de 300 studenten die het vak volgden. Voor de ontwikkeling van de assistent, die de naam Jill Watson droeg, werd gebruikgemaakt van het open developer platform van IBM. Jill is sindsdien geëvolueerd naar twee AI-assistenten die Goels lessen samen met een tiental menselijke assistenten in goede banen leiden.

Goel merkte dat het in grote lesgroepen moeilijk kan zijn voor studenten om de professor regelmatig persoonlijk te pakken te krijgen. In die context komen robotassistenten goed van pas. Aangezien de AI-assistent over dezelfde kennis beschikt als de professor, zullen studenten snel merken dat een gesprek met de AI-assistent niet zo veel verschilt van een gesprek met de professor. Robotassistenten kunnen zo sneller en efficiënter uitleg geven dan een enkele professor, waardoor er meer studenten geholpen kunnen worden en ze tegelijkertijd meer persoonlijke aandacht krijgen.

Ik verwacht nog heel wat andere AI-innovaties in het klaslokaal van de toekomst. Wellicht zullen AI-algoritmes ingezet worden om tijdrovende taken over te nemen van professoren, zoals de grondbeginselen van een vak aanleren of tests verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Arizona State University in Tempe en Knewton, een bedrijf dat zich bezighoudt met adaptief leren. Een vijftal jaar geleden ontwikkelden ze samen een aantal onlinelessenreeksen om studenten door verschillende basisvakken te loodsen, waaronder wiskunde. De school werkt nu samen met diverse AI-bedrijven om de technologie te integreren in verschillende vakken, waaronder lessen voor studenten bedrijfskunde, aldus Arthur Blakemore, professor economie en vicerector voor studiesucces.

In de toekomst kunnen AI-algoritmes ook worden ingezet als studiebegeleiders: aan de hand van de resultaten van de student bepaalt het algoritme op welk gebied hij zijn kennis nog kan bijschaven en stelt het vervolgens relevant lesmateriaal voor dat de school aanbiedt.

3. Loopbaan en netwerking

Wanneer de studenten uiteindelijk afgestudeerd zijn, kan AI zowel voor de school als de alumni erg praktisch zijn, vooral op het gebied van levenslang leren. Op basis van gegevens over het loopbaantraject, de ambities en huidige werkgevers van alumni kan AI bepalen welke vaardigheden ze nodig hebben om hun ambities op carrièrevlak waar te maken en hen doorverwijzen naar gepersonaliseerde opleidingen, korte cursussen en relevant lesmateriaal van de businessschool.

AI kan ook ingezet worden in een mentorsysteem dat huidige studenten of recent afgestudeerden koppelt aan alumni met ervaring in bepaalde sectoren. Daarnaast kan AI alumni stimuleren om met elkaar te netwerken voor een nieuwe baan, joint venture of freelanceopdrachten.

Tot slot kan het personeel AI gebruiken om op de hoogte te blijven van de verwachtingen van werkgevers. Zo kunnen scholen hun managementopleidingen nog beter afstemmen op de wensen van bedrijven.

Aan de slag

Een groot deel van deze functies wordt momenteel al uitgevoerd door AI-algoritmes. Een aantal businessscholen die online opleidingen aanbieden, gebruikt AI bijvoorbeeld om gesprekken met studenten te monitoren om hun succes op te volgen. Naast Georgia Tech experimenteerden ook enkele andere scholen al met robotassistenten en geavanceerde chatbots die de professoren assisteren en studenten helpen in gespecialiseerde vakken.

Toch zijn er weinig scholen die zélf AI-processen kunnen implementeren. Wie interesse heeft om AI te integreren in de onderwijsactiviteiten, kan een beroep doen op externe bedrijven, zoals onderwijsstart-ups of technologiegiganten als Amazon, Google en IBM. Wanneer scholen op zoek zijn naar de beste onderwijstechnologie voor hun behoeften, kunnen ze een beroep doen op een partner die gespecialiseerd is in online onderwijs en beschikt over de nodige AI-expertise en connecties. Aangezien externe partners meestal beschikken over de recentste en meest innovatieve AI, is het een logische keuze om AI uit te besteden. Bij Vlerick Business School, mijn eigen onderwijsinstelling, gingen we op zoek naar een geschikte AI-partner met ervaring op de Amerikaanse markt.

Wanneer scholen ervoor kiezen om AI te integreren in hun administratieve taken, is het erg belangrijk om te voldoen aan alle wettelijke vereisten. In de Europese Unie moeten instellingen bijvoorbeeld voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Deze verordening bepaalt de normen inzake gegevensbescherming en privacy en geldt voor alle inwoners van de EU. Om te voldoen aan de AVG moeten instellingen bij iedere stap opnieuw toestemming vragen aan studenten of kandidaten om data te mogen verzamelen. Ze moeten daarbij expliciet toestemming krijgen van de kandidaat – een ‘opt-outoptie’ volstaat dus niet. Bovendien moet de interviewer, vóór hij het telefoon- of videogesprek begint op te nemen, uitleggen waarom het gesprek gemonitord wordt. De kandidaat moet ook telkens de kans krijgen om te weigeren.

Het is echter voor álle scholen belangrijk om ethisch om te gaan met gegevens, niet alleen voor wie onder de AVG valt. AI kan een fantastisch hulpmiddel zijn voor een businessschool, maar alleen wanneer het ethisch gebruikt wordt. Binnen Vlerick Business School leid ik een opleiding rond digitale strategie waarin alle aspecten van AI worden behandeld, van de bestaande tools tot de ethische richtlijnen. Een van de tools die ik gebruik, is Ethically Aligned Design, een verhandeling van het Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Ethically Aligned Design is het resultaat van de samenwerking tussen meer dan 250 cross-disciplinaire thought leaders en bevat ruim 100 praktische aanbevelingen voor gebruikers, beleidsmakers en academici die met AI in contact komen. Een citaat uit het document: "Naargelang het gebruik en de impact van autonome en intelligente systemen (A/IS) toenemen, moeten er maatschappelijke en beleidsrichtlijnen vastgelegd worden om ervoor te zorgen dat zulke systemen volgens menselijke waarden en ethische principes functioneren. Dergelijke systemen moeten werken op een manier die de mens vooruithelpt en verder gaat dan het bereiken van functionele doelen en het verhelpen van technische problemen. Hierdoor zal een sterkere vertrouwensband ontstaan tussen mens en technologie, wat essentieel is om de technologie met succes te integreren in ons dagelijkse leven."

Bij Vlerick gaan we hier volmondig mee akkoord. We willen dat onze studenten beseffen wat de gevolgen van AI kunnen zijn en dat de technologie met goede bedoelingen gebruikt moet worden.

Toekomstperspectief

Het is duidelijk dat alle administratieve aspecten van een businessschool baat kunnen hebben bij AI: van het wervingsproces en de lessen tot het contact met de alumni. Voorlopig zal AI medewerkers en professoren niet vervangen, maar hun taak gemakkelijker en minder tijdrovend maken, waardoor zij zich kunnen focussen op de belangrijkste aspecten.

Als businessscholen AI met succes willen implementeren, zullen ze wel met de technologie moeten experimenteren. Om de AI-algoritmes specifieker en efficiënter te maken moet er immers meer data worden verzameld en moeten de processen regelmatig bijgewerkt worden. Op die manier kunnen businessschools AI-opleidingen van hoog niveau aanbieden en studenten tegelijkertijd een hoogwaardige en responsieve onderwijservaring op maat garanderen.

Ontdek onze expertise in digitale transformatie

Benieuwd hoe de digitale toekomst van jouw bedrijf er uit zou kunnen zien? Niet alles wat je leest over digitale transformatie mag je zomaar voor waar nemen. Laat ons je gids zijn doorheen alle ruis.

Gerelateerd nieuws

 1. De CFO neemt betere beslissingen dankzij kunstmatige intelligentie

  Datum: 12-12-2019
  Categorie: Opiniestukken
  De juiste inzet van data kan de onderneming een strategische voorsprong geven. De cfo is door zijn of haar analytisch vermogen geschikt om hiermee aan de slag te gaan, zegt Kristof Stouthuysen, professor Management Accounting.
 2. De voordelen van virtuele leeromgevingen voor businessscholen

  Datum: 19-06-2019
  Categorie: Opiniestukken
  Afstandsleren is geen nieuw concept. De technologie blijft echter evolueren en verbeteren, waardoor ook de kwaliteit van het onlineonderwijs erop vooruitgaat. De beste online MBA-opleidingen zijn vandaag wellicht even goed als een MBA op de campus en zijn voor bepaalde studenten bovendien een betere optie. In de snel veranderende arbeidswereld van vandaag bieden online MBA-opleidingen een flexibiliteit en diversiteit die zowel voor scholen als studenten gunstig zijn, zegt professor Steve Muylle.
Alle artikels