Ideeën als unieke grondstof van de nieuwe inspiratie-economie

10 geboden om als bedrijf te innoveren met resultaat

Wie vandaag de dag wil groeien en competitief wil blijven met hoogwaardige producten en diensten kan maar beter volop inzetten op innovatie. In onze innovatie-gedreven economie zijn inspiratie en ideeën de belangrijkste grondstof aan het worden. En zo evolueren we naar een nieuwe inspiratie-economie. “Steeds meer en sterkere internationale concurrentie, maar ook de zoektocht naar ‘the next big thing’ zorgen ervoor dat bedrijven en regio’s die willen meespelen aan de top, geen andere keuze hebben dan mee te stappen in de inspiratie-economie. De generatie van ideeën, maar ook de kruisbestuiving tussen ideeën wordt heel belangrijk,” zegt Vlerick-onderzoeker Bart Devoldere. Samen met professoren Leo Sleuwaegen, Marion Debruyne, Miguel Meuleman, Katleen De Stobbeleir en Marc Buelens wil hij binnen het Flanders DC Kenniscentrum de werking van de nieuwe inspiratie-economie in kaart brengen.

Economische dynamiek

De economische realiteit is in volle ontwikkeling en de wetmatigheden van competitiviteit veranderen niet alleen snel maar ook drastisch. Globaal genomen zijn er drie trappen van economische ontwikkeling, legt Bart Devoldere uit. “In een factor-economie is de sleutel tot succes de zoektocht naar zo goedkoop mogelijke productiefactoren, zoals arbeid en grondstoffen. Groei kan je dan bereiken via de productie en verkoop van gestandaardiseerde producten tegen een lage prijs. Wil je competitiever zijn, dan moet je een versnelling hoger schakelen en doorgroeien naar een efficiëntie-economie. Groei wordt daar gerealiseerd via een efficiëntere organisatie van het productieproces waarbij je meer gesofisticeerde producten en diensten aanbiedt. Daarvoor heb je hoogopgeleide werknemers nodig en kenniskapitaal wint heel sterk aan belang.”  

Anders en beter innoveren

Het summum echter van economische ontwikkeling is de innovatie-gedreven inspiratie-economie, waarbij groeit voortkomt uit innovatie, creativiteit en het ‘anders’ gaan concurreren. De producten zijn nog gesofisticeerder, diensten worden nog belangrijker alsook de integratie van producten en diensten. Hoewel bedrijven zich meer en meer bewust worden van het belang van innovatie, zetten ze volgens Bart echter nog teveel uitsluitend in op productinnovatie. En ook in de finale stap van vermarkting loopt het vaak mank. “Net zoals in veel Europese landen gaat er in België en Vlaanderen veel budget naar technologische productontwikkeling. Daarbij komt dat die investeringen zich jammer genoeg ook niet altijd vertalen in business value. De focus ligt te sterk eenzijdig op productinnovatie en ontwikkelingen geraken niet altijd tot op de markt. Nochtans zijn er heel wat andere types van innovatie die een nieuwe groeiperiode voor bedrijven kunnen helpen inluiden. Ik denk daarbij aan businessmodelinnovatie, service-innovatie of marketinginnovatie.”

De kracht van spillovers

De basis van de inspiratie-economie is meer, betere en meer soorten innovatie. De grondstof voor die innovatie zijn ideeën. Dat kunnen nieuwe ideeën zijn, maar ook bestaande ideeën die toegepast worden binnen een nieuwe context. Zogenaamde spillovers. En die zijn van zeer groot belang, legt Bart uit: “Een typisch voorbeeld van hoe spillovers ontstaan, is jobrotatie. Dat kan zowel binnen hetzelfde bedrijf zijn als over verschillende bedrijven of zelfs sectoren heen. Een andere manier om spillovers te bereiken is via open innovatie waarbij je gaat samenwerken met klanten, leveranciers of zelfs met concurrenten om zo tot andere innovaties te komen dan via de traditionele weg.”

Partnerships, vooral over verschillende sectoren heen, zijn essentieel. Maar veel bedrijven worstelen met de vraag hoe je dat concreet aanpakt en hoe open je daarbij moet zijn. Hoe kan je die ‘terra incognita’ exploreren? Hoe kan je nieuwe ideeën opzoeken, vinden en vooral geïnspireerd raken door andere mensen, sectoren of toepassingen? Moet je daarvoor net heel breed gaan over sectoren en landsgrenzen heen? Of kan je beter opteren voor een sterke focus? Want op het einde van de rit wil je natuurlijk ook nog de meerwaarde kunnen verzilveren. En dat is net wat Bart en Flanders DC willen gaan onderzoeken. “De inspiratie-economie biedt enorm veel opportuniteiten, maar ook heel wat bedreigingen. We willen daarom verder onderzoek doen naar het belang van spillovers in de groei van arbeidsproductiviteit en we willen de belangrijkste ideeënstromen tussen personen en bedrijven in kaart gaan brengen. En dat zowel binnen sectoren als over sectoren heen. Uiteindelijk willen we betere inzichten kunnen aanreiken over hoe we de inspiratie-economie in Vlaanderen sneller kunnen verwezenlijken. Om de discussie op gang te trekken, hebben we 10 geboden geformuleerd die volgens ons aan de basis liggen van de inspiratie-economie. Ze zijn het uitgangspunt van de Inspiration Challenge, een online discussieplatform rond hoe je concreet invulling kan geven aan die geboden.”

De 10 geboden van de inspiratie-economie

 1. Gij zult steeds acties bij uw ideeën betrekken, en ideeën bij uw acties
 2. Gij zult gul zijn (maar niet naïef)
 3. Gij zult de geëngageerde vrijwilliger tijdig inschakelen
 4. Gij zult uit uw ivoren toren stappen en wandelen naar Terra Incognita
 5. Gij zult contrasten en paradoxen beminnen zoals gij samenhang bemint
 6. Gij zult vele horizonten verkennen zonder uw anker te verloochenen
 7. Gij zult de zonde van overdaad vermijden. Vereenvoudig en herhaal u
 8. Gij zult snel spelen in een traag spel en traag spelen in een snel spel
 9. Gij zult de deugd van de nederigheid beoefenen
 10.   Gij zult steeds naar het globale plaatje kijken en leren systemisch denken

Inspiration Challenge: discussieer mee

De inspiratie-economie staat nog in zijn kinderschoenen, maar in de toekomst zal succes meer en meer het resultaat zijn van creativiteit en inspiratie. Hoe kunnen teams, bedrijven en regio’s best omgaan met de 10 geboden van de inspiratie-economie? Hoe kan je klaar zijn voor die nieuwe uitdagingen? Vlerick Business School en Flanders DC trekken de discussie op gang via de Inspiration Challenge, een gesloten discussieplatform waar je samen met Vlerick-professoren, experten van Flanders DC en collega’s van gedachten kan wisselen. Vertel ons waarom je graag aan deze Inspiration Challenge wil deelnemen en win dankzij jouw unieke ideeën misschien wel een ticket voor de Trends Vlerick Business Academy of het Flanders DC Creativity World Forum.

 

 

Gerelateerd nieuws

 1. Jeroen Neckebrouck wint de Vlerick Researcher of the Year Award 2017

  Datum: 23-01-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Met de Vlerick Researcher of the Year Award richt Vlerick Business School elk jaar de schijnwerpers op uitzonderlijke onderzoeksresultaten. Alle professoren en onderzoekers die in 2017 een A* publicatie behaalden, konden zich kandidaat stellen. Na uitgebreid overleg koos de interuniversitaire jury uiteindelijk voor onderzoeker Jeroen Neckebrouck, die recent met succes aan UGent zijn doctoraat over familiebedrijven verdedigde. Jeroen slaagde er in om nog voor het beëindigen van zijn doctoraat te publiceren in de Academy of Management Journal, een van de meest gerenommeerde vakpublicaties inzake management. “En dat is echt een unieke prestatie,” weet Research Manager Eva Cools.
 2. Terug naar de garage, waar alles begon

  Datum: 20-02-2017
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  “Wat zijn voor een gevestigd bedrijf de gevolgen en implicaties van de technologische veranderingen, de digitale disruptie en de steeds vagere grenzen tussen bedrijfstakken?” Fredrik Hacklin heeft een achtergrond in strategie, technologie en innovatie, en is geboeid door strategisch ondernemerschap – dat al die domeinen verenigt. Sinds kort is hij professor ondernemerschap bij Vlerick.
Alle artikels