InsurTech in opmars

“De verzekeringssector ondergaat momenteel een enorme transformatie. InsurTech-start-ups duiken op en zijn vastbesloten om de manier waarop we naar verzekeringen kijken te veranderen.” Mikael Hvolgaard, directeur en hoofd Portfoliomanagement bij Tryg, de grootste verzekeraar in Denemarken en de tweede grootste in Scandinavië, is ook alumnus van onze MBA in Financial Services & Insurance (MBA-FSI 2006-2008, grootste onderscheiding). Een terug- én vooruitblik.

Netwerk van onschatbare waarde

“Ik heb een masterdiploma in financiën. Ik heb dan ook voor de MBA-FSI gekozen om zijn unieke focus op de sector van de financiële dienstverlening. In 2006 was ik vooral een financieel expert die goochelde met cijfers, maar ik wilde mijn horizon verruimen”, reconstrueert Mikael. “En deze MBA heeft me daar zeker bij geholpen. Kort nadat ik was afgestudeerd, werd ik benoemd tot directeur Fusies & Overnames, een functie waarvoor je een sector holistisch moet benaderen. Als portfoliomanager heb ik nu een specifiekere job, maar het totaalplaatje kunnen zien is zeker een meerwaarde.”

Even belangrijk als de cursussen waren de contacten met zijn studiegenoten: “Deze MBA heeft me een netwerk van onschatbare waarde opgeleverd. Je brengt samen veel tijd door, zonder je familie in de buurt, waardoor je elkaar vrij goed leert kennen. We houden sindsdien ook contact. Zo informeren we elkaar over jobs en werkopportuniteiten. Omdat de meesten onder ons nog altijd actief zijn in de financiële dienstverlening, kunnen we ervaringen delen en problemen en uitdagingen bespreken.”

Gedaan met gemiddeld

En aan uitdagingen ontbreekt het niet. Digitale technologieën veranderen drastisch hoe bedrijven werken en met elkaar concurreren, en de sector van de financiële dienstverlening vormt daar geen uitzondering op. Eerst waren er de dynamische FinTech-start-ups die de banksector ontwrichtten, nu zijn de InsurTech-bedrijven aan een inhaalbeweging bezig. Mikael ziet ze echter niet als een bedreiging. “In feite zijn de digitale opportuniteiten die zich aandienen voor verzekeraars groter en interessanter dan die voor bankiers, maar ik ben waarschijnlijk vooringenomen”, zegt hij met een glimlach. “Verzekeringen gaan over risicobeheer, wat eigenlijk neerkomt op datamanagement en
-analyse. Zowat elke gegevensbron kan nuttig zijn.”

En precies daar loert het internet der dingen om de hoek. De gegevens afkomstig van al die ingebouwde sensoren kunnen bijzonder nuttig zijn voor verzekeraars. Het potentieel is enorm: onderzoekers schatten dat meer dan 38 miljard apparaten tegen 2020 verbonden zullen zijn. Mikael: “Welke invloed zal dat op ons hebben? We krijgen toegang tot gigantische hoeveelheden gegevens. Als die goed worden gebruikt, levert dat waardevolle inzichten op in het gedrag van mensen en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Dat maakt het mogelijk om innovatieve verzekeringsproducten te ontwikkelen, zoals op gebruik gebaseerde verzekeringen. In plaats van ons te baseren op gemiddelde risico’s bieden we dan oplossingen op maat.”

Preventie en empowerment

Met die inzichten kunnen verzekeraars risicopreventie strategischer benaderen, niet alleen in hun eigen voordeel (omdat ze dan mogelijk minder moeten uitbetalen bij schadeclaims), maar ook in het belang van hun klanten. “Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s: die kunnen het aantal auto-ongevallen en de ernst ervan aanzienlijk beperken”, zegt Mikael enthousiast. “We zeggen weleens: ‘Is het goed voor de mensheid, dan is het slecht voor de verzekeraars’, maar risicopreventie hoeft niet noodzakelijk nadelig te zijn voor de zaken. Wat we doen en hoe we werken, moeten we gewoon anders benaderen.”

Risicobeoordeling en -deling vormen de kern van verzekering. Mikael is van mening dat verzekeraars hun blik moeten verruimen en verder moeten denken dan de traditionele auto- en gezondheidszorgverzekeringen. “We moeten mensen stimuleren om te doen wat ze willen doen. Voor mij is dat nog steeds waar het in de verzekeringssector om moet gaan.” Hij pauzeert even en vervolgt dan: “Tal van InsurTech-start-ups bieden nu peer-to-peer-verzekeringen* aan . Veel mensen zijn ervan overtuigd dat dit deelmodel het einde inluidt van verzekeringen zoals we die nu kennen, maar daar ben ik niet zo zeker van. Het systeem brengt ons net terug naar onze roots: samen verliezen dragen.”

Innovatie op twee sporen

Hoe gaat Tryg om met de uitdagingen en opportuniteiten van vandaag? “We zijn een gevestigde waarde, een belangrijke speler met een grote klantenportefeuille en een sterk merk, maar ook wij hangen vast aan de logge processen en systemen die typisch zijn voor traditionele bedrijven en die vaak het resultaat zijn van opeenvolgende fusies en overnames. We richten ons nu op twee manieren om onze organisatie om te bouwen”, legt Mikael uit.

“Ten eerste willen we onze corebusiness herpositioneren en versterken, zodat die klaar is voor de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat ons dat lukt. Zoals ik al zei, verschillen onze kernactiviteiten niet van die van InsurTech-start-ups. We moeten er gewoon voor zorgen dat we even efficiënt en flexibel worden als zij en daarvoor hebben we de gepaste middelen, capaciteiten en opleidingen nodig. Ten tweede sturen we er zelf op aan om onze sector te ontwrichten, wat tegenwoordig een trend is. We proberen onszelf opnieuw uit te vinden. De kunst daarbij is die twee veranderingsprocessen strikt gescheiden te houden, zodat onze zoektocht naar nieuwe ideeën onze inspanningen om ons bedrijf te herpositioneren niet afremt.”

Startupbootcamp InsurTech

Joint ventures, innovatiehubs en -labs ... Er zijn veel manieren om nieuwe ideeën te produceren en die zogeheten ‘zelfontwrichting’ te verwezenlijken. Tryg is ook partner van Startupbootcamp InsurTech, de eerste Europese start-upaccelerator voor de verzekeringssector.

“Via het screeningsproces bereiken we InsurTech-start-ups en kunnen we kiezen in wie we investeren. Zo bevinden we ons in een bevoorrechte positie. Uit hun ideeën halen we ook inspiratie voor onze eigen innovatie-initiatieven. Bovendien helpen die start-ups ons om de mindset in onze organisatie te veranderen, en dynamischer en creatiever te worden. Daarom ook laten we onze medewerkers deelnemen aan hackathons en overwegen we om onze vestigingen open te stellen voor een aantal van die start-ups en een coworkingruimte te creëren. In plaats van onze mensen naar een lab te sturen, komt het lab dan naar ons toe.”

Wie het laatst lacht …

Mikael is ervan overtuigd dat Tryg de start-ups kan verslaan: “Wij hebben het merk en de ervaring. Zij hebben de nieuwe ideeën en de dynamiek. En wij hebben een manier gevonden om de twee te combineren.”

“Je overleeft ontwrichting in je sector alleen als je meesurft op de golven ervan en deel wordt van de verandering. In tijden van ontwrichtende veranderingen hebben organisaties ruimdenkende managers nodig die zich kunnen aanpassen aan een steeds veranderende omgeving. Dat is precies wat de MBA-FSI je helpt te worden. En dan is er nog het netwerk dat je dankzij de opleiding uitbouwt, en dat is belangrijker dan ooit omdat je collega’s een enorme inspiratiebron zijn”, besluit Mikael.

 

Hoe digitale evoluties de verzekeringssector anders vormgeven
Professor Digital Banking Bjorn Cumps geeft een duidelijk totaaloverzicht van de vijf belangrijkste trends in de verzekeringssector: “Ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie veranderen het metier van de verzekeringssector misschien niet, maar hebben wel een aanzienlijke impact op hun bedrijfsmodel.”

* Peer-to-peer-verzekering: een wederkerig verzekeringscontract gebaseerd op het concept van de deeleconomie, met een groep polishouders die zich verenigen. Bij een schadeclaim ondersteunen ze elkaar financieel. Worden er geen claims ingediend, dan dalen de verzekeringspremies. Peer-to-peer-concepten moeten verzekeringen goedkoper maken. Voorbeelden zijn Friendsurance in Duitsland en Inspeer in Frankrijk.

Gerelateerd nieuws

 1. De verzekeringssector digitaliseert. En nu?

  Datum: 18-04-2016
  Categorie: Alumni News
  In oktober start de tiende editie van onze MBA in Financial Services & Insurance (MBA-FSI). Arné van den Boom, directeur van zorgverzekeraar Interpolis, onderdeel van Nederlands grootste verzekeraar Achmea, is alumnus van de eerste lichting (1999-2000). Hoe kijkt hij daarop terug? Is de sector in de loop der jaren veranderd en wat zijn volgens hem de grote uitdagingen?
 2. Hoe blockchain kan helpen om de heropleving van de economie na Corona te versnellen

  Datum: 03-06-2021
  Categorie: Opiniestukken
  De COVID-19-crisis stelt onze samenleving voor grote uitdagingen. Momenteel focussen overheden wereldwijd op het opzetten van snelle en grootschalige vaccinatiecampagnes, zodat we zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar een normaal leven. Blockchaintechnologie kan bijdragen tot de aanpak van de verschillende uitdagingen die de crisis met zich meebrengt, en het kan zelfs helpen om onze economie sneller te laten herstellen van deze pandemie. Professor Kristof Stouthuysen en onderzoekster Tineke Distelmans gaan dieper in op de toepassingen van blockchain in vaccinatieplanning en -opslag, een COVID-19 paspoort en de wereldwijde organisatie van de toeleveringsketens.
Alle artikels