Talent Partner L’Oréal mikt ook komende drie jaar op masters-studenten.

“Opmerkelijke talent pool, ook voor internationale functies”

Met het hernieuwde Talent Partnership bevestigt de internationale beautygroep L’Oréal de ROI van de afgelopen jaren op het vlak van recruitment. Dunja De Muynck, Talent Acquisition Manager Belgilux bij L'Oréal, legt uit waarom vooral onze masters-studenten bijzonder waardevol blijken te zijn.

Dunja, wat is voor L’Oréal het strategisch belang van dit Talent Partnership?

Dunja De Muynck: “Wij kijken vooral naar jonge postgraduaatstudenten die we ook internationaal kunnen inzetten. In vergelijking met afgestudeerden uit gelijkaardige opleidingstrajecten blijken Vlerick masters-studenten steevast uitstekende kandidaten te zijn: ze koppelen een praktische en mature ingesteldheid aan een goeie link met de business. Daardoor genereren ze snel toegevoegde waarde. Wat wij aan dit Talent Partnership ook bijzonder waarderen is de gelegenheden die Vlerick creëert om  op een andere manier met de studenten te interageren: we worden uitgenodigd om een gastcollege te geven, studenten kunnen een in-company project bij ons doen of komen bij ons langs voor een bootcamp.”
“Wij hebben in het verleden alle masters-profielen aangeworven: zowel masters in general, financial als marketing management. Maar naast die rechtstreekse recruitment is evenzeer het contact met de studenten en het netwerk dat daaruit voortvloeit van nut gebleken.”

“Masters-studenten van Vlerick genereren snel toegevoegde waarde”
Dunja De Muynck, Talent Acquisition Manager Belgilux bij L'Oréal

Welke initiatieven staan de komende 3 jaar op stapel met Vlerick?

Dunja De Muynck: “Het startschot van het academiejaar komt altijd in tweevoud, nl. de recruitment events waar we een korte bedrijfspresentatie geven en alle studenten op een informele manier leren kennen. In het eerste semester volgen de Career Fair en de Career Day bij Vlerick, terwijl we in het tweede semester de studenten bij ons uitnodigen via de In-House Day en de Brandstorm. Voor die Brandstorm – een jaarlijkse wedstrijd waarvoor marketingstudenten wereldwijd een marketingstrategie uitwerken voor een merk van L’Oréal – worden de marketingstudenten van Vlerick nu ook uitgenodigd voor een kick-off bij ons. Op die manier krijgen ze ook het grotere plaatje van L’Oréal te zien en zijn ze dubbel zo goed gewapend voor hun deelname.”